Salt väljer att lämna EFS årskonferens

Under lång tid har EFS och EFS barn- och ungdomsorganisation, Salt, arrangerat gemensamma årskonferenser. Men samarbetet har gnisslat och nu väljer Salt att hoppa av.
– Den krassa verkligheten är att vi inte når unga, förklarar generalsekreteraren Johanna Björkman.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Ett 30-tal personer hade tagit sig till Salts årskonferens i Luleå. Det är förvisso en lång resa från södra Sverige, men det låga antalet deltagare är inte unikt för i år.

– Vi har sett tappet under flera år, men ändå har inte större förändringar gjorts. Eftersom vår konferens flyttar runt varje år vet man aldrig riktigt vad det blir för typ av konferens och det gör det också svårt att bygga någon hållbart på sikt då förutsättningarna ser så olika ut varje år, säger Johanna Björkman.

Läs mer: Ompaketering av visionen ska lyfta EFS

 

"Bär på olika kulturer"

Hon förklarar att orsakerna bakom beslutet att lämna medarrangörsuppgiften är "många och till viss del komplexa" och hon konstaterar att planeringen av en konferens med många viljor och drömmar är komplex.

– Vi bär på olika kulturer i våra uttryckssätt och jag tror att vi till viss del längtar efter lika olika saker. Sedan brottas vi, som många med oss, med blandningen av konferens och årsmöten. Demokrati är viktigt, men svårt och när årskonferenserna främst förknippas med årsmöten så blir konsekvensen tyvärr att man inte kommer alls.

Samtalen om hur EFS och Salt ska jobba med årskonferenserna har förts på ledningsnivå i snart tio år och även om de har kommit en bit på vägen så anser Salt att det inte räcker.

– Man behöver ta ett större helhetsgrepp om man på riktigt vill få till en förändring och nå yngre generationer, säger Johanna Björkman som samtidigt betonar att Salt värnar relationen till EFS.

– Vi behöver varandra över generationsgränserna för att bryta mark för Guds rike. Lokalt och regionalt är vi i Salt medvetna om att vi är helt beroende av EFS:are för att arbetet med barn och unga ska vara möjligt och det är vi tacksamma för. Markeringen gäller alltså årskonferensen specifikt.

Läs mer: Maggie Morgan ger röst åt Egyptens kvinnor

 

Beslutet att från och med nästa år inte vara medarrangör till EFS årskonferens innebär att Salts årsmöte genomförs vid ett annat tillfälle.

I likhet med Johanna Björkman konstaterar EFS ordförande Stefan Svensson att det finns många åsikter om hur årskonferenserna bör vara upplagda. Till Dagen säger han att han är överens med Johanna Björkman och Salt om att mycket kan förbättras och han poängterar att han inte är kritisk mot deras synpunkter.

– Vi ska ta tillvara på deras åsikter så gott vi kan.

Går sin egen väg

Men frågan om varför EFS hittills inte har tillmötesgått Salts önskemål, vilket nu har fått till följd att barn- och ungdomsorganisationen har beslutat att gå sin egen väg, vill han inte direkt svara på. I stället konstaterar han att en del konferensbesökare undrar varför det sjungs så mycket lovsånger samtidigt som andra undrar varför det sjungs så mycket psalmer.

– Årsmöteskonferensen måste hitta en bra väg framåt, det handlar inte bara om Salt. Hur kan vi göra konferensen så att den möter så mångas önskemål som möjligt?

Läs mer: Boot Camp 2018 – ny satsning för unga med pionjära gåvor

 

Inga stängda dörrar

Samtidigt som både Johanna Björkman och Stefan Svensson beklagar den uppkomna situationen vill de inte stänga dörren för att årskonferenser kan arrangerar ihop framöver igen.

Så sent som under årskonferensen i Luleå förde Salt och EFS ett samtal om framtiden och Salt lämnade även ett förhandlingsvillkor som eventuellt skulle kunna öppna för Salts medverkan 2019.

– Men för att nå dit tror vi att vi behöver tänka nytt och genom att kliva tillbaka ett steg hoppas vi att samtalat ska föras under bättre förutsättningar, säger Johanna Björkman.

Fakta: Resurser på annat

I stället för att vara medarrangör till EFS årskonferens kommer Salt att lägga mer resurser på sina ungdomsläger Livskraft som arrangeras på fyra platser i landet samt på konferensen Livsväg där målgruppen är unga vuxna och som sker i samarbete med EFS.

Böneutrop
Kyrka och politik