Samiska kvarlevor nu begravda igen

Vid en arkeologisk utgrävning i början på 1950-talet grävdes kvarlevorna av 25 samiska kroppar upp ur en grav i Lycksele och användes för rasbiologisk forskning. Nu är de återlämnade.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nästan 70 år senare, den 9 februari, på urfolkens dag, återlämnades de till sin ursprungliga viloplats.

Vid den så kallade repatrieringen sänktes 25 näveraskar ned i jorden på den gamla kyrk- och marknadsplatsen Gammplatsen i Lycksele.

Kvarlevor sänktes ner

Ceremonin inleddes med jojk och tal av bland annat Luleå stifts biskop Åsa Nyström innan kvarlevorna sänktes ned på den gamla kyrkogården.

Lyckseles gamla begravningsplats användes under 1600- och 1700-talen. Där var alla samer i områdena runt Umeälven och Vindelälven skyldiga att begrava sina anhöriga.

KONVERTITEN ABBAS
Joakim Hagerius.
Foto: Natanel Gindemo
LUCIA