SD får plats i Svenska kyrkans "regering"

Efter framgången i kyrkovalet står det klart att Sverigedemokraterna får en plats i kyrkostyrelsen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Sverigedemokraterna flyttar fram sina positioner i kyrkopolitiken. När nu en ny kyrkostyrelse ska tillsättas utifrån resultatet från årets kyrkoval visar det sig att partiet för första gången har fått en förfrågan om att få en av platserna.

– Det här är ett stort framsteg för oss, säger Aron Emilsson till Kyrkans Tidning.

Aron Emilsson ledde SD:s kyrkovalskampanj tillsammans med Julia Kronlid, och de båda tillhör också partiets toppskikt, där Aron Emilsson i dagarna precis föreslagits som ordinarie i partistyrelsen. SD fick i kyrkovalet drygt 9 procent, jämfört med de 6 procent de hade tidigare.

Svenska kyrkans regering

Kyrkostyrelsen består av 15 ledamöter och brukar ibland kallas för Svenska kyrkans regering. Men jämförelsen haltar något, eftersom kyrkostyrelsen inte bildas utifrån den största nomineringsgruppens villkor, som i riksdagsvalen. En bättre jämförelse är hur kommunstyrelser tillsätts, där politiska motståndare får samsas om platserna, som fördelas utifrån valresultatet.

14 av platserna i kyrkostyrelsen tillsätts politiskt, utifrån valsresultatet, och den sista platsen tillhör ärkebiskopen som även är kyrkostyrelsens ordförande.

Genom att ta plats i kyrkostyrelsen ges större möjligheter till insyn och inflytande över kyrkopolitiken. Det är kyrkostyrelsen som bereder och verkställer ärenden, som sedan tas till en slutlig omröstning i kyrkomötet.

Aron Emilsson säger till Kyrkans Tidning att det ännu inte är klart vem som kommer att företräda Sverigedemokraterna i kyrkostyrelsen, utan det beslutet kommer att tas på partiets gruppmöte den 22 november.

Små grupper kan få plats

Utifrån kyrkovalets resultat ser det ut som att Socialdemokraterna kommer att få 6 av platserna i kyrkostyrelsen, POSK och Centerpartiet får tre var, medan Borgerligt Alternativ och Sverigedemokraterna får en plats vardera.

Enligt Aron Emilsson pågår det samtidigt överläggningar för att även ge de mindre nomineringsgrupperna möjlighet att komma med i kyrkostyrelsen. Kyrkomötet består i dag av 11 nomineringsgrupper, där 6 av grupperna är relativt små. Ett sätt för dem att få plats i kyrkostyrelsen är att ingå någon form av valsamverkan, och när de slår ihop sina mandat kan de bli så pass stora att även få tillträde till kyrkans "regering".