21 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

SD ökar starkt bland kyrkobesökare

Kd har fortsatt störst väljarstöd bland gudstjänstfirarna. Men SD går starkt framåt i väljargruppen och har flerdubblat sina anhängare inom kyrkorna. Det visar SVT:s vallokalsundersökning Valu efter EU-valet.

1 av 2

Kristdemokraterna har störst väljarstöd bland kyrkobesökarna, 25 procent av dem röstade på partiet. Därefter följer Socialdemokraterna, som fick stöd av var femte kyrkobesökare, 20 procent. Det motsvarar för båda partierna nästan exakt siffrorna från senaste EU-valet 2014.

Men det som sticker ut i SVT:s Valu är Sverigedemokraternas ökning bland kyrkfolket. Med en ökning från tre till 14 procent, nästan en femdubbling, bland de trogna gudstjänstfirarna är partiet nu tredje störst i väljargruppen.

Även Centern ökar

Centerpartiet har också ökat starkt, och fick nu 13 procents stöd i väljargruppen, närapå en fördubbling mot de sju procent som partiet nådde 2014.

När Dagen för ett år sedan beställde en Sifo-undersökning visade den på framgångar bland kyrkobesökarna för just SD och C, och det bekräftades också till viss del i riksdagsvalet några månader senare, då SVT:s Valu visade att Centerpartiet fick tio procent av dessa väljares stöd, och SD nio.

Båda partiernas genomslag bland kyrkobesökarna har alltså ytterligare förstärkts i årets EU-val.

"Röstar som alla andra"

Statsvetaren Magnus Hagevi menar att en slutsats man dra är att kyrkobesökarna mer och mer röstar likt alla andra.

– Generellt är det så att kyrkobesökarna avviker i allt mindre utsträckning från andra väljare. Den största skillnaden är att var fjärde kyrkobesökare röstar på KD.

– Mitt intryck är att kyrkobesökarvariabeln inte alls har samma betydelse som förr, säger Magnus Hagevi.

Europaparlamentsvalet är också ett speciellt val, då bara drygt hälften av väljarna röstar, till skillnad från riksdagsvalen som har mycket högre uppslutning. Att dra några slutsatser om stöd från olika väljargrupper är därför svårt, menar Magnus Hagevi.

– Det gör att det är svårt att jämföra valen, det beror på vilka som lyckas mobilisera väljarna. Det är inte säkert att det är samma människor som röstar i de olika valen.

Miljöpartiet har tappat stöd bland gudstjänstfirarna, från 17 procent till 12 procent, och även Moderaterna backar, från nio till sju procent. Liberalerna tappar också stöd i väljargruppen, från åtta till fem procent.

Två tydliga förändringar

Sett över lite längre tid finns det annars två tydliga förändringar i kyrkobesökarnas röstande, konstaterar statsvetaren. Dels gäller det Socialdemokraterna, som tidigare lockade ungefär lika liten andel gudstjänstfirare som Vänstern, några enstaka procent, men numera får 20-30 procent av dessa röster.

– I dag saknar religionen betydelse för om man röstar på Socialdemokraterna eller inte, säger Magnus Hagevi.

Det andra partiet som sticker ut historiskt är Moderaterna, som länge var starkt bland de kyrkliga.

– Nu är Moderaterna inte alls profilerade i kyrkofrågor, och är starkare bland sekulära väljare, konstaterar Magnus Hagevi.

Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från 9 256 väljare vid 100 vallokaler och 50 förtida röstningslokaler.

David Högfeldt

David Högfeldt är nyhetsreporter på Dagen.

Fler artiklar