SD vill stoppa nya religiösa friskolor

Sverigedemokraterna vill inte se några nyetableringar av religiösa friskolor.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I samband med att SD:s landsdagar inleddes på fredagen i Norrköping sa Mattias Karlsson, gruppledare i riksdagen, att partiet vill sätta stopp för nyetableringen av religiösa friskolor.

Därmed finns också en majoritet i riksdagen mot nyetableringen av friskolor med konfessionella inslag.

– Vi kan aldrig acceptera skolor som isolerar barn från majoritetssamhället eller som bryter mot läroplanen eller grundläggande svenska värderingar, sa Mattias Karlsson enligt Dagens Nyheter som skriver att det formella beslutet fattades av partiets verkställande utskott i onsdags.

Andra tongångar 2016

Hösten 2016 frågade Dagen riksdagspartierna om deras inställning till religiösa friskolor. Inget parti ville vid den tidpunkten förbjuda religiösa friskolor.

Stefan Jakobsson, skolpolitisk talesperson för SD, svarade att partiet var motståndare till ett förbud.

Däremot ansåg flera av partierna att regelverket borde ses över.

– Vi verkar stark emot religiösa friskolor som verkar segregerande, sa Stefan Jakobsson till Dagen.

Majoritet i riksdagen

Ett år senare har mycket hänt.

På Socialdemokraternas senaste kongress fattade ledamöterna ett beslut om att partiet vill förbjuda alla religiösa friskolor. Samma önskemål har Vänsterpartiet och i söndags beslutade Liberalerna att de ska arbeta för ett stopp av nyetableringen av religiösa friskolor.

I och med att Sverigedemokraterna nu har fattat samma beslut finns det en majoritet i riksdagen mot nyetableringen av friskolor med konfessionella inslag.

Läs fler artiklar om Sverige-demokraterna

Alla tidigare artiklar

Läs mer om religiösa friskolor

Alla tidigare artiklar