24 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

SD vill undersöka kristofobi i Malmö

Sverigedemokraterna i Malmö vill att Svenska kyrkan ska göra en lokal enkätundersökning om kristofobi i Malmö. Men prästen Mikael Göth är tveksam. – Det skulle riskera att ytterligare öka den polarisering som redan finns, säger Göth.

1 av 3

Flera attacker har riktats mot kyrkliga mål i Malmö den senaste tiden. Nu har Sverigedemokraterna i staden tröttnat. I en motion till kyrkofullmäktige yrkar SD på att en lokal undersökning genomförs i Malmö.

– Vi reagerar dels mot den systematiska vandalisering som sker bland annat på kyrkogårdar, och dels mot den kristofobi som många drabbas av, säger Nima Gholam Ali Pour, en av motionärerna.

Enkät bland ungdomar

Han pekar på en enkätundersökning bland ungdomar som Sveriges kristna råd gjorde nyligen. Där uppger 48 procent att de någon gång blivit kränkta på grund av sin kristna tro. Och han menar att kristofobin ökar i samhället.

– Kristofobi är ett ökande problem i samhället som vi måste våga lyfta fram, anser han.

Enligt SD ska undersökningen inte begränsas till ungdomar, eftersom man menar att kristofobi finns i olika åldrar. I motionen föreslås också att en handlingsplan mot kristofobi ska upprättas utifrån de svar som kommer in i enkäten.

Hur ska en sådan handlingsplan se ut?

– Först vill vi genomföra enkäten och se hur stort problemet är. Efter det får vi komma med förslag på åtgärder. Vi har inget färdigt åtgärdspaket i nuläget, förklarar Nima Gholam Ali Pour för Dagen.

SD vill att undersökningen sker i samarbete med Svenska kyrkan i Malmö, och om möjligt även med de andra kristna samfunden i staden.

Nima Gholam Ali Pour anser att Svenska kyrkan har en skyldighet att inte stå passiv utan göra något:

– Kyrkans egendom attackeras gång på gång. Då måste Svenska kyrkan, där en tredjedel av invånarna i Malmö är medlemmar, agera. Det är deras skyldighet, hävdar han.

Läs också Västra Skrävlinge kyrka i Malmö vandaliserad - sju dagar i rad

Nima Gholam Ali Pour, SD.

Risk för ökad polarisering 

Mikael Göth som är präst och arbetsledare i Västra Skrävlinge kyrka som vandaliserats vid upprepade tillfällen den senaste tiden, tycker det är fel att utnyttja dessa händelser för politiska syften.

– Jag vänder mig mot att använda det som hänt i Malmö som ett argument för att förstärka motsättningarna i vår stad mellan tro och tro, mellan människor och människor, säger Mikael Göth till Dagen.

– En undersökning just nu om enbart kristofobi skulle riskera att ytterligare öka den polarisering som redan finns mellan olika grupper, anser han.

Mikael Göth, präst.

"Måste lyftas fram i ljuset"

Nima Gholam Ali Pour håller inte med om att en undersökning om kristofobi skulle öka splittringen i Malmö.

– Nej, jag tror tvärtom att polariseringen skulle öka ännu mer om vi inte gör något för att förbättra situationen. Det är inte rätt att kristna blir kränkta och vi måste våga lyfta fram det i ljuset, annars blir det ingen förbättring, menar SD-politikern.

Efterlyser breddning 

Mikael Göth säger att den signal kristna ungdomar sänder i Sveriges kristna råds enkät, bör tas på största allvar.

– Frågan är förpliktigande för kyrkliga företrädare. Om inte kyrkan tar ungdomars signal på största allvar, vem ska då förväntas göra det?

– Om en undersökning ska göras skulle jag vilja se en breddning. Ställ frågor till unga kristna, unga judar, unga muslimer och unga hinduer, om hur deras trosuttryck ter sig. Låt de berätta hur det är att vara ung och bära på en tro i dagens Malmö, föreslår han.

Det kommer att dröja till en bit in på nästa år innan kyrkofullmäktige tar ställning till motionen.

Läs mer Hälften av alla kristna elever har blivit kränkta i skolan

Thomas Manfredh

Thomas Manfredh är reporter på Dagen.

Fler artiklar