SEA: Utredning om bidrag till trossamfund oroar

– Regeringens utredning om statens stöd till trossamfunden sänder oroväckande signaler.
Det menar Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen, SEA.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Den utredning som presenterades i mars får underkänt av SEA. Jacob Rudenstrand har lett organisationens arbete med att analysera den.

Han vänder sig mot att kristna som har en kritisk syn på abort och argumenterar för samvetsfrihet, beskrivs som medverkande i ”kampanjer för att begränsa kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa”.

Oproportionerlig inskränkning

Rudenstrand är även kritisk till att ett gammalt rättsfall om yttrandefrihet tas upp av utredaren. Det gäller pingstpastor Åke Green som i en predikan 2003 beskrev homosexualitet som "en cancersvulst på hela samhällskroppen".

– Man signalerar att även om denna inte visade sig vara brottslig skulle den kunna ligga till grund för ett indraget stöd till hela det samfund han verkade inom.

– Detta är uppseendeväckande och en fullständigt oproportionerlig inskränkning av religionsfriheten, säger Jacob Rudenstrand i ett pressmeddelande.

Läs även: Skärpta demokratikrav för trossamfund
 

Utredningen öppnar även för inskränkningar i ett samfunds frihet att själv avgöra vilka man vill anställa, samt för ett slopat stöd till de teologiska utbildningarna, enligt Rudenstrand.

Lilla Erstagården