23 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Sebastian Stakset satsar på konferens i norra Sverige

Sebastian Stakset och hans pastorer är övertygade om att Gud vill möta människorna i Norden på ett nytt sätt framöver. Därför inbjuder de till en kraftsamling i form av en ekumenisk konferens för kristna ledare i Folkets park i Örnsköldsvik i maj 2018.

1 av 2

Arrangemanget, som de valt att kalla King of Kings Conference, är ett samarbete med Svedjebergskyrkan, en trosrörelseförsamling i Ö-vik som köpt Folkets park och diverse tomtmark och en stor utomhusscen för nio miljoner kronor.

Det var hit som Sebastian Stakset och hans team av pastorer och förebedjare kom på besök i somras. Kvällen blev lyckad med 700–800 i publiken och 71 människor som sa att de ville ta emot Jesus i sina liv. Men under besöket fick Sebastian en uppenbarelse som han är övertygad kommer från Gud.

– Så fort jag gick in i parken så fick jag se en vision. Jag fick se en massa pastorer och ledare från Norge, Sverige och Finland som är därinne.

Ledarskapskonferens

När Sebastian delade upplevelsen med sin pastor Hernán Clavijo och församlingens pianist visade det sig att de fått exakt samma tilltal att här i Folkets park i Ö-vik ska det ordnas en ledarskapskonferens med deltagare från hela Norden.

– Det är bara Gud som kan göra sådana saker, säger Sebastian Stakset förundrat.

När Sebastian Stakset och Hernán Clavijo sedan presenterade sin vision för ledningen för Svedjeholmskyrkan upplevde alla samstämmighet kring idén.

– Det ligger i linje för oss som församling och det vi har köpt den här anläggningen för, förklarar Svedjeholmskyrkans pastor Thomas Nordberg.

– Vi tror att den här platsen ska vara till för just sådana saker. Vår vision är också Norden och vi jobbar redan med att etablera ett nordiskt bönecenter. Dessutom ligger Örnsköldsvik ganska centralt i Norden, påminner han.

Konferens våren 2018

King of Kings Conference kommer att hållas den 11–13 maj 2018, alltså i Kristi himmelsfärdshelgen, och talarlistan är redan klar.

– Det blir Kjell Karlsten från Frälsningsarmén, Joakim Lundqvist från Livets ord, Niklas Hallman från Pingst. Dessutom kommer Martti Kallionpää från Finland, Anders Skarpsno från Norge och så jag och pastor Hernán Clavijo, berättar Sebastian Stakset.

Den ekumeniska bredden är grundläggande, både när det gäller talarna och deltagarna.

Inom kort skickas inbjudningar ut till församlingar runt om i hela Norden.

– Till så många församlingar som är fysiskt möjligt. Gud vill jobba över alla gränser, förklarar Stakset.

"Flera tusen frälsta"

Sebastians och hans medarbetares upplevelser har stärkt hans tilltro på att Gud vill visa sin kraft på ett speciellt sätt under konferensen.

– Gud har sagt till oss att den helige Ande kommer att falla på ett speciellt sätt över de här dagarna. Och om Andens eld faller då kan vad som helst hända, säger han och påminner om hur han efter sitt gudsmöte fått se mer än 3 000 människor bli frälsta.

Förutom undervisning blir det mycket tillbedjan och lovsång.

För den 250-hövdade Svedjeholmskyrkan börjar köpet av Folkets park-anläggningen få en mening som inte gick att förutse när församlingen köpte den i samband med sitt 30-årsjubileum för två år sedan.

– Det är lite som Guds tilltal till Abraham: ”Gå åt det hållet så ska jag visa dig”. Vi behöver fler landningsplatser för Guds härlighet, säger Thomas Nordberg.

– Det är väldigt uppiggande att gå i tro, men när man har kommit en bit på vägen är det lätt att slå sig till ro. Men vår kallelse är att ge Jesu kärlek till folket och det tror jag att vi kan uppmuntra människor att göra med den här konferensen.

Fotnot: Den här veckan öppnar webbsidan kingofkingsconference.com.

Urban Thoms

Urban Thoms är mångårig skribent på Dagen och en av redaktörerna för Dagens kulturbevakning.

Fler artiklar