Simon Barsalim Matte har förlorat tre familjemedlemmar i covid-19

Den ortodoxa påsken präglades i år av sorg och saknad. Många av församlingsmedlemmarna i Stockholmsregionen har släkt och vänner som har dött av covid-19.
– Vi har fått sörja på egen hand, säger Simon Barsalim Matte som har förlorat tre familjemedlemmar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!