"Skolan bör uppmuntra elever att vänta med sex till äktenskapet"

Skolans undervisning i sex- och samlevnad borde vara rotad i det kyrkan står för och lär ut. Det menar Engelska kyrkan med anledning av en utredning som brittiska regeringen gjort.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Diskussionen om vad skolan ska respektive inte ska lära ut tar aldrig slut. Nu tar Engelska kyrkan till orda och framför synpunkter på hur skolans sex- och samlevnadsundervisning ska se ut framöver.

I en bloggpost skriven av prästen Nigel Genders, som är Engelska kyrkans expert i utbildningsfrågor, hävdas att den bör "vara rotad i kyrkans undervisning" - i vilken också inbegrips förståelsen av "äktenskapet som platsen för sexuella relationer".

 

Läs också: Fler kristna friskolor i våra grannländer

 

Bloggen är ett svar på regeringens nya riktlinjer för hur skolan ska undervisa om sex- och samlevnad, den så kallade RSE vilket står för Relationships and Sex Education, som presenterades för några veckor sedan, rapporterar The Independent.

Nästan tjugo år gamla

De gamla RSE-riktlinjerna infördes år 2000 och behöver uppdateras, bland annat eftersom dessa inte ger någon vägledning i det allt mer digitala samhälle där barn och unga till stor del lever sina liv uppkopplade på sociala medier.

Många av de risker som är förknippade med nätet, till exempel pornografi och sexting (sms med sexuellt innehåll) finns inte med i de gamla riktlinjerna, vilket fått den brittiska regeringen att göra en genomgång och komma med förslag på förändringar.

Men Engelska kyrkan är inte nöjd med vad politikerna åstadkommit. Man menar att en viktig dimension saknas i deras slutsatser. Så här skriver Nigel Genders på bloggen:

"I Engelska kyrkans skolor kommer sex- och samlevnadsundervisningen vara rotad i kyrkans undervisning. I den inryms betonandet av tillit, trohet, pålitlighet och den kristna förståelsen av äktenskapet som platsen för sexualitet, liksom förståelsen av avhållsamhet och celibat som möjliga och positiva livsval."

Föräldrarna ska vara med

Genders uttalar sig också om skolans ansvar och samspel med den vuxna generationen:

"Tillsammans med föräldrar har skolorna en viktig uppgift när det gäller att forma och vägleda de barn och unga som växer upp", skriver han bland annat.

Prästen Nigel Genders avslutar med några allvarliga ord om att samhället inte får lämna över initiativet i dessa svåra frågor till de krafter på nätet som i stället vill bryta ned den unga generationen.

"Att ta den uppgiften på allvar innebär... att vi aktivt arbetar för sunda relationer som resulterar i god mental hälsa."

Undervisning i relationer är numera obligatorisk i alla grundskolor i Storbritannien medan sex- och samlevnadsundervisning lärs ut på samtliga gymnasieskolor.