Skolinspektionen: Sex- och samlevnadsundervisningen brister

Många skolor missar att göra en koppling mellan undervisningen i sex och samlevnad och skolans övergripande värdegrundsarbete, vilket kan leda till kränkningar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!