Skolinspektionen vill ha tydligare lagtext om konfessionella friskolor

- Vi efterlyser en tydligare förklaring i skollagen av vad som är konfessionellt och vad som är icke-konfessionellt. Det säger Charlotte Wieslander, utredare på Skolinspektionen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Skolinspektionen får sin beskärda del av kritik i den rapport om religiösa friskolor som Claphaminstitutet och Scandinavian Human Rights Lawyers nyligen släppte. Skolinspektionens utredare Charlotte Wieslander har läst rapporten och menar att författarna ibland blandar ihop begreppen då man inte skiljer mellan undervisning, alltså de situationer i skolan som ska vara lärarledda, och utbildning, som omfattar den övriga skoltiden. Men samtidigt konstaterar hon att det är svåra bedömningar att göra.

- Alla bedömningar är naturligtvis svåra, men det vi försöker utgå från är för det första om det är undervisning eller utbildning. Inom utbildning ska deltagande vara frivilligt. Vi har sagt att väljer man att ha en avslutning i kyrkan, då riskerar vissa elever att utestängas. Då måste rektorn ha kontroll över utformningen av avslutningen och se till att alla kan känna sig välkomna.

Läs också: Rapport sågar kritiken mot religiösa skolor
 

Lagstiftningen otydlig

Att diskussionen om konfessionella inslag i skolan, särskilt när det gäller skolavslutningar, är ständigt återkommande, beror på otydligheten i lagstiftningen, menar Charlotte Wieslander. Hon håller med rapportförfattarna om att lagen saknar en klar definition av vad som avses med konfessionella inslag.

- Det hade varit bra med mer praxis i lagens förarbeten om hur det ska tolkas. Vi efterlyser en tydligare förklaring i skollagen av vad som är konfessionellt och vad som är icke-konfessionellt, och vikten av att skilja på undervisning och utbildning. Ju tydligare man kan definiera det, desto enklare är det att följa upp.

Svårt för skolor

Otydligheten gör det svårt för skolorna, konstaterar Charlotte Wieslander.

- Vi ser att det inte är lätt för dem. Vi försöker lägga ut information om hur de ska tänka, till exempel om skolavslutningar, men en bedömning måste alltid ske i enskilda fall.

Läs också: Socialdemokraterna: Barn lär sig inte tänka i religiösa friskolor