24 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

SKR och Humanisterna i bråk om barns religionsfrihet

"Tänker sig Humanisterna att föräldrar ska fostra sina barn i något slags laboratorium med en allmän kultur som staten ansvarar för?", undrar Sveriges kristna råd.

Det skar sig rejält då Sveriges kristna råd (SKR) och Humanisterna debatterar barns rätt till religionsfrihet på Dagens Nyheters debattsida. Allt började med SKR:s inlägg om att säkra barns rätt till religionsfrihet då barnkonventionen blir lag i Sverige.

– Vi kan erbjuda en förståelse för vad religion är, sa SKR-medarbetaren Fredrik Wenell till Dagen angående debattartikeln.

Budskapet till beslutsfattarna är att de gärna får använda sig av SKR:s expertis i frågor som handlar om barns rätt till andlig utveckling och religionsfrihet.

Ett budskap som Humanisterna inte var särskilt imponerade av. I en replik menade de att SKR:s expertis snarast var parodisk och att kyrkoledarna led av "en brist på självinsikt".

Ingen föds med en religiös övertygelse, svarade Humanisterna. De menade att föräldrar har ett ansvar att ledsaga ett barn på vägen mot vuxenlivet men ingen förälder har rätt att påtvinga ett barn sin egen övertygelse. Det, om något, skulle vara ett brott mot religionsfriheten.

Kritiserade konfessionella friskolor

Humanisterna ville i sin replik också kritisera konfessionella friskolor, vilket de menar begränsar barnens rätt till religionsfrihet.

SKR fick dock sista ordet på DN:s debattsidor. De svarade att enligt barnkonventionen har föräldrarna rätt att uppfostra sina barn i enlighet med sin egen religiösa övertygelse, vilket också inkluderar rätten att välja en konfessionell friskola. De undrar vad alternativet skulle vara.

"Tänker sig Humanisterna att föräldrar ska fostra sina barn i något slags laboratorium med en allmän kultur som staten ansvarar för", undrar Sveriges kristna råd?

I sitt svar skriver de att ett nyfött barn inte kan ta ansvar för viktiga beslut, utan det ansvaret kommer allteftersom. Fram till dess att en människa är mogen att själv fatta beslut, exempelvis om religiös tillhörighet, ligger ansvaret på föräldrarna.

Läs mer Vad innebär religionsfrihet?

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar