SKR om bönen: "Vi har aldrig fått så stort genomslag"

"Vi har aldrig fått så stort genomslag som den här gången". Så kommenterar Mikael Stjernberg, pressekreterare på Sveriges kristna råd, den bön som spridits i radio och tv angående det politiska läget.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Bönen lästes hela tre gånger i direktsändning i SR och SVT. Förutom i Nordegren & Epstein lästes den i SVT:s Morgonstudion, där SKR:s generalsekreterare Karin Wiborn bad delar av bönen.

Artiklar om bönen fanns med i ett 50-tal tidningar, och pingströrelsens ledare Daniel Alm blev också intervjuad i radions P4 i Jönköping.

De båda programledarna betonade att man sökt kontakt också med muslimska och judiska representanter samt humanister, men att man inte fått svar från dem.

"Behövs nytänkande bortom det vanliga"

Karin Wiborn säger om SKR:s bön att man konstaterar att Sverige står inför ett ”parlamentariskt dödläge” och att det därför behövs nytänkande bortom invanda politiska mönster.

SKR framhåller frågor som rör bland annat den sociala sammanhållningen och den överskuggande klimatkrisen.

– När det gäller klimatfrågan så är vi oroliga. Det är något som kräver snabba åtgärder men också långsiktiga, säger Karin Wiborn.

Läs också: Bönen för Sverige som lästes i direktsändning

 

Vägledning för landet

I bönen – som SKR uppmanar alla kyrkor att läsa på söndag och som finns på hemsidan – bes för vishet och vägledning för landet, för folkvalda, regering och riksdag och alla som bor här:

”Vi ber om ett frimodigt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa, bortom egna intressen. Vi ber om ett politiskt klimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet”.

Läs också: Vad är Sveriges kristna råd?

Fakta: SKR

Sveriges kristna råd (SKR) är en paraply­organisation för ett flertal av kyrkor och samfund i Sverige.

Den bön som formulerats har skrivits under av Frälsningsarmén, Pingströrelsen, Stockholms katolska stift, Syrisk-ortodoxa kyrkan, Koptiska kyrkan, Svenska kyrkan, ortodox samordnare, Svenska alliansmissionen, Evangeliska frikyrkan, Ungersk protestantiska samfundet, EFS, Adventistsamfundet, och Equmeniakyrkan.

Lilla Erstagården