Sluten modell vid biskopsval får underkänt

Biskopsvalet i Stockholm kan avgöras med ett system där kandidaterna blir kända först samma dag som nomineringsvalet.
Men kritiker föredrar en mer öppen modell.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar året ut för endast 10 kr

eller