Smer: Båda sidor i dödshjälpsdebatten har stöd för sin sak

Det finns argument som har stöd i fakta och andra där stöd saknas eller där fakta talar emot argumenten. Det framkommer i en rapport som Statens medicinsk-etiska råd, Smer presenterar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Smer har granskat några av de vanligaste faktaargumenten för och mot dödshjälp i den svenska debatten. Syftet är att bidra till en mer fördjupad debatt i frågan.

– Det finns väldigt många påståenden i dödshjälpsdebatten som man faktiskt kan testa gentemot de fakta som finns i den vetenskapliga litteraturen, säger Kjell Asplund, ordförande för Smer i ett pressmeddelande.

Oregonmodellen

Tyngdpunkten i granskningen har legat på Oregonmodellen, den modell för dödshjälp som medger så kallat assisterat döende till patienter med högst sex månader kvar att leva.

Enligt pressmeddelandet talar de faktauppgifter som finns mot att dödshjälp skulle ha en negativ påverkan på den palliativa vårdens utbyggnad. Uppgifter från Oregon och Washington talar också mot att sårbara grupper skulle vara överrepresenterade bland de patienter som avlider genom assisterat döende med avseende på kön, ålder, etnicitet, utbildning eller ekonomi. Däremot finns det stöd för att patienter med depression kan vara överrepresenterade.

När det gäller argumentet att dödshjälp skulle kunna fungera som ett "sista halmstrå" vid svåra symtom som inte kan kontrolleras med sedvanliga palliativa metoder, visar forskning att detta är ett underordnat motiv för patienterna i Oregon. De vanligaste motiven handlar i stället om fruktan för att förlora värdighet och oberoende och få en oacceptabelt låg livskvalitet i livets slutfas.

Inget ställningstagande

– En annan sak som framkommer i rapporten är att det skiljer mycket mellan de olika modellerna för dödshjälp. I Belgien och Nederländerna, där eutanasi är tillåtet och där grundkravet inte är att man har en dödlig sjukdom utan att man har ett outhärdligt lidande, är dödshjälp uppemot tio gånger så vanligt som i Oregon. Det är också tydliga skillnader när det gäller vilka sjukdomar patienterna lider av, säger Kjell Asplund.

Smers rapport innehåller inte några ställningstaganden i frågan om dödshjälp bör tillåtas eller inte.

Läs fler artiklar om dödshjälp och vård i livets slut

Alla tidigare artiklar

Fakta:

Det finns två tillvägagångssätt vid dödshjälp. Ingen av dessa är tillåtna i Sverige.

Dödshjälp: En läkare administrerar en dödlig dos läkemedel till en patient på patientens uttryckliga och frivilliga begäran. Endast tillåtet i Nederländerna, Belgien och Luxemburg.

Läkarassisterat självmord: En läkare förser en patient, på patientens uttryckliga och frivilliga begäran, med en dödlig dos läkemedel så att patienten kan avsluta sitt liv. Endast tillåtet i Nederländerna, Luxemburg, Belgien, Schweiz samt i tre delstater i USA.

Debatt