SMR missnöjda med regeringens religionspolitik

Svenska missionsrådet saknar konkreta politiska åtgärder för hur Sverige ska ta tillvara på den religiösa mångfalden. I en debattartikel i Göteborgs-Posten ger de regeringen hemläxa.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

SMR menar i debattartikeln att det de senaste åren har kommit flera politiska förslag om att begränsa religions- och övertygelsefriheten. Som exempel lyfter de fram förslag som rört religiösa friskolor, slöjförbud, handskakning och omskärelse. De menar att flera av förslagen är diskriminerande och saknar tillräcklig förankring i internationell rätt.

Nu vill de se konkreta förslag på hur den religiösa mångfalden tas tillvara, eftersom de menar att religions- och övertygelsefrihet är en förutsättning för demokratiska samhällen.

Både Sverige och internationellt

Åtgärderna som SMR efterfrågar gäller både svensk politik och utrikespolitiken. I debattartikeln tar de upp flera exempel på hur allvarlig situationen är i världen när det gäller religionsfriheten. De hänvisar till en rapport från Pew Research Center som visar att över 75 procent av världens befolkning lever i länder där religions- och övertygelsefriheten är begränsad.

I en fyra punkter lång lista ger de utrikesminister Ann Linde (S) och demokratiminister Amanda Lind (MP) förslag på åtgärder.

Vill att tjänstemän utbildas

Punkterna handlar dels om att frågan om religions- och övertygelsefrihet ska prioriteras, både i Sverige och internationellt. Det handlar också om att svenska tjänstemän ska utbildas i ämnet och att regeringen ska se till att begränsningar i rättigheterna görs på legitima grunder.

Artikeln är undertecknad av Anders Malmstigen, generalsekreterare för Svenska missionsrådet.

Läs mer Dagen listar 19 kristna lobbyorganisationer

POLISVÅLDET I USA
Foto: Cecilie Arcurs / iStock
Foto: Cecilie Arcurs / iStock
Isolerade tonåringar
Når universitets- och gymnasiestudier sker på distans, får många församlingar en ny målgrupp av äldre ungdomar i ungdomsarbetet. Bilden är från ett seminarium för unga vuxna på Nyhemskonferensen. 
Foto: Natanael Johansson
Foto: Natanael Johansson