Sökes: lekmän som kan leda katolska församlingar

Förbundet för katolska präster i USA, AUSCP, skriver i en resolution att man vill att landets biskopar ska arbeta för att fler prästlösa församlingar leds av lekmän.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I flera stift används redan i dag lekmän, skriver katolska tidningen Signum. Lekmän kan i praktiken administrera och leda församlingar.

De kan leda gudstjänster, hålla själavårdande samtal och förrätta dop. Arbetet sker dock i nära samarbete med en präst, men prästen kan ha ansvar för flera församlingar.

Ingen gemensam policy

I vissa församlingar har man anammat denna modell, medan man i andra församlingar inte önskat ha lekmän som församlingsledare. Det har hittills inte funnits en gemensam policy för hur man ska hantera den allt större prästbristen, skriver AUSCP i sitt uttalande. Nu hoppas man att det ska utarbetas en pastoral plan för prästlösa församlingar.

Läs också: Prästbrist i Frankrike

Fler katoliker

Antalet katoliker ökar i USA, men samtidigt blir det allt färre präster. År 1965 fanns det en präst per 1000 katoliker, i dag finns en präst per 2 500 katoliker. Ungefär 350 församlingar leds av lekmän.