Sport for life lämnar Pingst ung - blir egen organisation

Sport for life, som varit en del av Pingst ung, är numera en fristående kristen ungdomsorganisation.
– Vi kommer även i fortsättningen att vara en tydlig del av Pingst, säger verksamhetsledare Johan Lagerbeck.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Beslutet att lämna Pingst ung fattades under Pingst rådslag nyligen. Men det är nu under Nyhemsveckan, som pågår till och med söndag, som det blivit verklighet.

– Det känns bra och ger oss fina möjligheter att arbeta vidare med det vi ser som vår huvuduppgift: att hjälpa ungdomar att utvecklas i sitt idrottande och i sin kristna tro, säger han till Dagen.

Det konstituerande mötet skedde torsdag kväll under den pågående Nyhemsveckan i Mullsjö. Då valdes en styrelse med Samuel Lewinson, pastor i pingstkyrkan i Örebro, som ordförande.

– Vi har vuxit mycket de senaste åren och bland annat startat en ny bibelskola. Så det här ser vi som ett nästa steg för att utvecklas och bidra ännu mer, säger Johan Lagerbeck till Dagen.

Får statligt bidrag

En förklaring till att Sport for life nu blir en egen kristen ungdomsorganisation är att man är tillräckligt stora för att få statligt bidrag. Men det kommer att dröja två år innan man kan få pengarna.

– Innan dess kan vi söka ett grundbidrag som ska täcka omkostnaderna för att bli en egen ungdomsorganisation. Att det tar lite tid ser vi inte som någon nackdel.

– De närmaste månaderna blir en övergångsperiod som innebär att praktiska saker, som till exempel bokföring och ekonomihantering, fortfarande kommer att skötas av Pingst ung.

Pingströrelsens idrottsarbete

Banden till Pingst ung kapas med andra ord inte omedelbart och arbetets inriktning förblir densamma som tidigare.

– Nu heter vi Sport for Life Sverige men kommer använda oss av Sport for Life som tilltalsnamn och vi har fortfarande åldern 6-25 år som målgrupp.

Johan Lagerbeck säger att man i fortsättningen mer tydligt kommer att vara Pingströrelsens idrottsarbete även om de inte motsäger sig samarbete med andra församlingar.

– Vi kommer ha goda relationer till Pingst Ung även efter dess två år även om vi kommer klippa de administrativa och praktiska åtagandena mellan organisationerna.

Fem sportläger i sommar

Han ser fram mot alla de läger som ska hållas under sommaren, och som blivit något av Sport for lifes signum.

– Vi har fem renodlade sportläger och två sportveckor. Dessutom medverkar vi med aktiviteter på Nyhemsveckan, Lapplandsveckan och Hampeveckan.

Att ni lämnar Pingst ung, betyder det att ni hoppas på ett större engagemang bland vuxna?

– Vi har redan många vuxna i vårt arbete, till exempel som ledare på våra läger. Vi vill vara en resurs för alla generationer som ser tro, idrott och hälsa som en viktig grundbult i livet.

Sport for life hade förra året 1 650 medlemmar och den siffran kan slås i år.

Sport for life bildades 1995 av Paul Kobylarz och blev en del av Pingst ung för fem år sedan.