Statligt råd granskar sena aborter

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) kommer att göra en etisk analys av sena aborter. Detta efter sommarens debatt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det var vid ett möte i fredags som Smer bestämde sig för att gå vidare i frågan.

– Möjligheten att rädda barn i vecka 22 har förbättrats, och det är det som gjort att frågan med den medicinska utvecklingen har blivit mer och mer aktuell, säger Kjell Asplund, ordförande för Smer till Dagen.

Gjorde livräddande insatser

Bakgrunden är sommarens händelser då barnläkaren Katarina Strand Brodd i Eskilstuna gjort livräddande insatser efter en abort som gått in i vecka 22 och där fostret enligt lag ska betraktas som ett barn.

– Att hon är ordförande i etikgruppen inom Svenska neonatalföreningen gjorde att det här fick en extra tyngd. Det är på vårt initiativ den här analysen görs, säger Kjell Asplund.

För att få fram juridisk och medicinsk fakta kommer Smer vända sig till Socialstyrelsen. Smer är ett rådgivande organ till regering och riksdag.

– Vi kommer att titta förutsättningslöst på vilka etiska värden som står på spel och hur de ska vägas mot varandra, säger Kjell Asplund.