Statsvetare: Partiledarna tar frågorna på allvar

Politiker har i dag allt oftare genomtänkta svar om sin livsåskådning.
Det menar Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Dagens genomgång här intill visar, trots Lööfs och Åkessons förändrade svar, att de flesta partiledarna håller fast vid vad de tidigare sagt om Gud.

– Det som är tydligt är att partiledare nu för tiden tar de här frågorna på allvar. Det är en del i det nya samhälle vi lever i. Det blir mer naturligt att man har ett genomtänkt svar även på livsåskådningsfrågor, säger Magnus Hagevi.

Misstanke

Han säger att det är möjligt att misstänka att svaren blir mer "kristna" när Dagen frågar än när Sven Melander frågar.

– Men det är också möjligt att Annie Lööf upplever sig ha förlorat sin gemenskap med Gud efter det att Dagen ställde sina frågor, säger han.

Någon som säger sig ha fått en klarare gudstro är Jimmie Åkesson. Från en Gud som är "normer och värderingar" till någon han numera ber till varje kväll.

Enligt Hagevi är det möjligt att orsaken till att man ändrar sig om Gud finns på det personliga planet.

– Vi vet ju att människor förändras, och varför de gör det är upp till dem själva att svara på. Man ska respektera människors bekännelser. Det är något som Jan Björklund säger, och så kan det även vara för de andra.

Hur taktiska tror du att svaren är?

– Man kan inte utesluta att de gör partistrategiska överväganden. Men jag skulle vilja att de pratade fritt ur hjärtat. Som kristen kan man sörja ett mer avvaktande svar, eftersom det kan betyda att den personen känner distans till Gud.

Spelar partiledarnas tro någon roll för väljarna?

– Det beror på vilka väljargrupper man har. För KD spelar det säkert roll. Men Moderaterna och Vänsterpartiet har ganska sekulära väljare som är kritiska till religion.

Kristendomen viktig

Även Sverigedemokraterna har många sekulära väljare, enligt Hagevi. Men här finns en annan orsak till att kristendomen anses viktig.

– Att säga att man är kristen i det partiet betyder att man absolut inte är muslim. Därför finns en strategisk poäng hos Jimmie Åkesson att framhäva kristendomen.