Stockholm stift: Omdömeslöst att skriva intyg till Knutbypastorn

En diakon som erbjudit Knutbypastorn Helge Iversen (tidigare Fossmo) arbetsträning och praktik efter avtjänat straff klandras v domkapitlet i Stockholms stift.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det var i samband med att den livstidsdömde Helge Iversen (tidigare Fossmo) förra året ansökte om att få sitt straff tidsbestämt som diakonen skrev det omtalade intyget. Intyget, som lämnades in till Örebro tingsrätt skrev diakonen att man lagt upp en plan för arbetsträning och praktik i kyrkans sociala arbete samt en eventuell anställning och att man också erbjöd Fossmo/Iversen en ettårig kurs i Svenska kyrkans regi.

 

Läs mer: Diakon ångrar jobberbjudande till Knutbypastorn

 

Diakonen anmäldes till domkapitlet i Stockholms stift och nu har domkapitlet avgjort ärendet, skriver Kyrkans tidning. Bland annat klandras diakonen för att han utlovade anställning, något som inte ingick i dennes befogenheter.

"Genom sitt handlande, som enligt domkapitlet varit såväl oprofessionellt som olämpligt och omdömeslöst, har (diakonen) i avsevärd mån skadat det anseende som en diakon bör ha", skriver domkapitlet i beslutet.

 

Läs också: HD avslår tidigare Knutbypastorns överklagande

Lilla Erstagården