Stopp för etiopisk ortodox kyrka i Stockholm

För tre år sedan såg det ut som att ortodoxa etiopier i Stockholm skulle få en riktig kyrka. Men i dag har planerna stannat och det saknas alternativ.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I september 2015 skrev Dagen om planerna på den nya kyrkan i Hagsätra i södra Stockholm som skulle ersätta den befintliga samlingslokalen – en före detta Ica-butik i Hagsätra.

Tamrat Adamu, vice styrelseordförande i Etiopiska Ortodoxa Tewahdo kyrkan i Sverige, beskrev planerna och förklarade att alla inblandade var positiva. Enda bekymret var finansieringen av projektet.

Läs mer: Etiopiska ortodoxa ärkestiftet bygger kyrka i Stockholm

Nu, drygt 2,5 år senare, uppger Stockholm Direkt att planerna på en ny kyrka har lagts på is. Men det handlar i första hand inte om brist på pengar. I stället uppger Stockholm Direkt att problemet är tomten där kyrkan skulle ha byggts.

Risk för översvämning vid skyfall

Under planarbetets gång visade det sig nämligen att platsen låg i anslutning till en lågpunkt, vilket skulle innebära risk för översvämning vid kraftigare skyfall. Stockholm Vatten och Länsstyrelsen ansåg att frågan behövde utredas vidare. Men efter ytterligare dialog med Stockholm Vatten bestämdes det att platsen inte var lämplig för en ny kyrka.

Stockholm Direkt skriver att församlingen, hittills utan framgång, har sökt efter alternativa adresser för en ny kyrka.

Debatt