Stor Dagenundersökning: Svenska pastorer rejält oense om synen på kristna

Dagen har tagit temperaturen på Sveriges pastorskår genom en stor enkät. Frågan om hur synen på kristna har förändrats i Sverige de senaste tio åren splittrar åsikterna hos landets pastorer.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!