24 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Stor Dagenundersökning: Svenska pastorer rejält oense om synen på kristna

Dagen har tagit temperaturen på Sveriges pastorskår genom en stor enkät. Frågan om hur synen på kristna har förändrats i Sverige de senaste tio åren splittrar åsikterna hos landets pastorer.

1 av 4

488 pastorer har svarat på Dagens pastorsenkät under våren 2020. På frågan "Har attityden i Sverige mot landets kristna förändrats de senaste tio åren" svarar lika många att attityden förbättrats som att den försämrats.

Forskning bekräftar båda sidor

David Thurfjell är religionshistoriker och professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Han forskar bland annat på sekularitet och svenskars relation till kristendom.

– Det finns forskning som mäter positiva och negativa attityder mot olika religioner, däribland kristendomen. Den forskningen bekräftar på ett sätt båda upplevelserna.

Det finns en långsam förändring där fler blir mer negativt inställda till kristendom. Samtidigt är kristendom den religion som överlägset flest svenskar, knappa 50 procent, har en positiv attityd gentemot. Ingen annan religion kommer i närheten av lika höga siffror, menar David Thurfjell.

Vad kan då upplevelsen av att det finns en negativ attityd mot kristna i Sverige grunda sig på?

– Kristendom är kanske den religion man kan tala mest respektlöst om och smäda i medier. Men det är lite som att man kan skämta om sin egen morsa men inte om någon annans.

– Något som reflekterar religionsuppfattningar, men också saker som värderingar och politik är en ökad polarisering i samhället. I och med smarttelefonen har vår användning av andra medieplattformar än de traditionella nyhetsmedierna ökat markant. Vi kan ha helt olika medieflöden och varenda litet subintresse bekräftas.

Utöver det är det viktigt att komma ihåg att bilden inte är entydig, det ser olika ut i olika delar av landet, menar David Thurfjell.

Vad säger pastorerna själva?

Christian Mölk, pastor i pingst Härnösand, tror att i synnerhet frikyrkans roll i offentligheten kan ha påverkat bilden av kristna till det bättre.

– Medan Svenska kyrkan minskar i antal, ökar frikyrkan och har tagit stor plats i samhällsdebatten och talat för konvertiter, flyktingar och andra utsatta grupper i samhället. Det tror jag har fått ett positivt genomslag för de flestas syn på kristna, säger Christian Mölk.

– Men det finns ju fördomar, särskilt om oss frikyrkliga. Man tänker kanske på Knutby och tror att hela frikyrkan är så, det blir en mediebild som sätter stämpeln som nödvändigtvis inte stämmer överens med verkligheten.

"Vi pratar obeglipligt"

Anders Marklund, pastor i Hönö missionsförsamling, menar att det finns gamla synsätt på kristna som släpar med.

– Som att det att vara kristen innebär att man inte får eller ska göra vissa saker. Vi behöver fundera på vad de viktiga frågorna är i dag. Vi pratar ett obegripligt språk ibland, det kan leda till att skapa okunskap och fördomar.

– Det är också svårare att komma in till skolor från kyrkan, där ser man en restriktiv attityd från samhällets sida. Även om jag upplever en större öppenhet mot kristen tro finns det starka grupper som i dag går väldigt hårt åt kristna.

Jens Helmersson har vid sidan om att vara pastor i Allianskyrkan i Älta ett arbete som lastbilschaufför.

– Jag träffar på så sätt många som inte är kristna och upplever inga hårda attityder. Jag tror absolut att det hänt något de senaste tio åren. Acceptansen mot andlighet är större och också karismatisk kristenhet är mindre kritiserad.

Läs också Dagens topp 20–lista: Kristna svenskarna som påverkar mest med sin tro

---

Dagens pastorsenkät 2020

  • Dagens pastorsenkät gick ut i mars 2020 till 1 095 personer i samtliga traditionella frikyrkosamfund i Sverige.

    Dagen har fått in 488 svar från personer som jobbar som pastorer i en församling.

    Frågorna har handlat om teologi och samhällsfrågor. Pastorerna finns i olika samfund med stor geografisk spridning.

    Av de 488 som svarat har 194 pastorer tackat ja till att också ingå i en "pastorspanel" som Dagen får kontakta i olika frågor.

---

Fler artiklar