Stor efterfrågan på exorcism inom katolska kyrkan

Nu kan katolska kyrkans präster genomföra exorcism på engelska.
Biskopskonferensen i USA har låtit översätta riterna från latin för att fler ska få tillgång till exorcism.
Efterfrågan på andeutdrivning är stor.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Den katolska kyrkan har en lång tradition av att bedriva exorcism. Det är inte en praktik som verkar vara på utdöende, tvärtom kommer rapporter från flera länder om att människor söker sig till präster för att de upplever att de är besatta av andar.

I USA släpps nu den första officiella översättningen av boken Exorcism och relaterade böner, som innehåller de riter som används av exorcister i den katolska kyrkan. Översättningen har granskats och godkänts av Vatikanen.

Inte bara latin

Tanken med översättningen är att bristande latinkunskaper inte ska omöjliggöra exorcism i församlingarna.

— Det gör det lättare för en präst som skulle kunna vara en god exorcist, men som känt sig besvärad av kravet på att behöva använda en latinsk text. När den nu finns tillgänglig på det egna språket så kan han koncentrera sig på bönen och ritualen, sa prästen Andrew Menke vid biskopskonferensen till Catholic News Service.

Det är bara präster som är utsedda av biskoparna som får bedriva exorcism. Några av de mest aktiva exorcisterna i USA vittnar om att efterfrågan växer, då även människor som inte går till kyrkan söker hjälp hos dem.

— Vi (människor) får mer och mer kunskap, men det finns fortfarande en tomhet inom oss. Människor fyller den med olika sorters beroenden, som droger och pornografi, sa prästen Vincent Lampert.