Stor efterfrågan på exorcism inom katolska kyrkan

Nu kan katolska kyrkans präster genomföra exorcism på engelska.
Biskopskonferensen i USA har låtit översätta riterna från latin för att fler ska få tillgång till exorcism.
Efterfrågan på andeutdrivning är stor.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!