Stor ökning av samtal om bråk i hem under isolering

Många barn som lever i utsatthet riskerar att få det extra svårt i sommar, efter en redan ovanligt tung vår.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!