"Större extremistpartier i EU kan leda till mer kaos"

Överdrivet eller realistiskt? Årets EU-val beskrivs ofta som ett ödesval och ett värderingsval. Men socialdemokraten Jytte Guteland och moderaten Christofer Fjellner ser helt olika hot mot den union de båda värnar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller