Studentorganisation stryker ”evangelikal”

Princeton Evangelical Fellowship grundades 1931. Men efter att ordet ”evangelikal” blivit ett skällsord i USA har skolan ändrat namn.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Numera heter den samfunds-oberoende sammanslutningen, vid Princeton University, Princeton Christian Fellowship.

Organisationens styrelse röstade i maj 2017 för att formellt ändra namnet och beslutet meddelades i augusti. En av ledarna, William Boyce, förklarar att evangelikal har blivit ett ”onödigt hinder” för deras arbete.

– Det finns en allt större medvetenhet om att termen evangelikal blir alltmer förvirrande eller okänd, eller att den missförstås av studenterna, sa han till tidningen The Daily Princetonian.

Ordet evangelikal, som har en lång historia i USA, omfattar, enligt Boyce, typiskt sett en rad grundläggande doktriner. Detta inkluderar tron på Bibelns auktoritet och inspiration samt Jesu död och uppståndelse.

– Jag är gammal nog att tänka att evangelikal är ett bra ord, men det har nått en punkt där det finns så mycket bagage kopplat runt det så att det inte längre är ett användbart ord för att identifiera oss, sa Boyce.

Distanserar sig från begreppet

Att ordet evangelikal har fått en delvis förändrad innebörd påverkar inte bara Princeton Christian Fellowship. Även flera namnkunniga kristna personer i USA har börjat distansera sig från begreppet.

En av dessa är den konservativa skribenten Peter Wehner som tidigare har arbetat för tre republikanska presidenter. I en artikel i New York Times förklarade han nyligen varför han inte längre vill kalla sig ”evangelikal republikan”.

– Jag anser att Mr. Trumps republikanska parti utgör ett hot mot konservatism och jag har kommit fram till att termen evangelikal – trots dess rika historia av att förkunna Kristus ”goda nyheter” till en trasig värld – har blivit så snedvriden att den nu undergräver det kristna vittnesbördet.

Peter Wehner berättar också om tre kristna ledare som har förklarat för honom att de inte heller vill förknippas med evan-gelikal tro längre. När det gäller boven – eller bovarna – i dramat sticker inte Peter Wehner under stol med att det handlar om president Donald Trump och Roy Moore i Alabama som nyligen kandiderade till USA:s senat.

”När är botten nådd?”

Han anklagar bland annat framstående evangelikala ledare för att ha blivit uppassare till Donald Trump.

– När är botten nådd? Och vid vilken tidpunkt distanserar du dig från ett politiskt parti och en religiös term som du en gång var stolt över, men som nu skadar de saker du uppskattar?

Dagarna före jul skrev Timothy Keller, grundare av Redeemer Presbyterian Church i New York, en krönika i den liberala tidskriften The New Yorker.

I artikeln, med rubriken ”Kan evangelikalism överleva Donald Trump och Roy Moore?”, ger Timothy Keller en historisk genomgång av termen evan-gelikal. Nu ser han framför sig en möjlig utveckling där den definition som vita evangelikaler till stora delar har lagt beslag på utmanas av kristna, ofta med invandrarbakgrund, utan politisk anknytning.

– Enligt min uppfattning tenderar dessa kyrkor att vara mycket mer engagerade i arbete mot rasdiskriminering och i omvårdnaden av de fattiga än vad som vanligtvis ses i vit evangelikalism. På det sättet kan de kallas liberala. Å andra sidan förblir dessa mångkulturella kyrkor väldigt konservativa i frågor som sex utanför äktenskapet, säger han.

Donald Trump.

Donald Trump.

Foto: Manuel Balce Ceneta
[x]
Statsministeromröstning