23 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Susanna Birgersson: Vi borde ha fler kristna äldreboenden

Coronapandemin har blottlagt vår syn på äldre. Skribenten Susanna Birgersson tror att kyrkor har en roll att spela här, exempelvis genom att starta kristna äldreboenden där en församling kan backa upp verksamheten.

1 av 3

"Om det finns något jag önskar att kristna samfund/församlingar skulle göra, förutom vanligt församlingsarbete, så är det att starta äldreboenden. Inte drivna av vinstintresse utan enbart av önskan om att ta hand om de allra svagaste på ett värdigt sätt. Diakonalt salt i världen!"

Så skrev skribenten Susanna Birgersson på Twitter den 9 maj, ett budskap som gav stor respons där många verkade stämma in i hennes önskemål.

Höga dödstal

När Dagen når henne säger hon att de äldres situation har lyfts fram genom rapporteringen om coronaviruset, som letat sig in på många av landets äldreboenden och skördat många dödsoffer.

– Jag tycker att coronapandemin och de dödstal vi har i Sverige sätter fingret på vår syn på gamla, säger Susanna Birgersson.

– Vi har höga dödstal men blir vi inte så upprörda för det är mest de gamla som dör. Det avslöjar en syn som är bekymmersam.

Dessutom har coronapandemin på olika sätt belyst de problem som finns i äldreomsorgen, med osäkra anställningar och för lite personal som ska ta hand om för många gamla.

Läs mer Peter Strang: Gudsrelation tycks hjälpa i mötet med döden

Handlar om förvaring

Susanna Birgersson tycker att det verkar som att äldreomsorgen till stor del handlar om förvaring.

Här, menar hon, har kyrkor möjlighet att på riktigt bidra till en förändring i samhället.

– En av den kristna etikens mest grundläggande frågor handlar om omsorgen av de svaga, säger hon.

– Här kunde kyrkor komma in med en syn på människan som oändligt mycket värd i Guds ögon, oavsett ålder, och även om hon inte är produktiv och attraktiv längre.

Att jobba med äldre borde vara något naturligt för kyrkor, menar hon, och även om det redan finns en del kristna äldreboenden så borde fler kunna startas.

Utgå från idé

– Det finns så klart bra äldreboenden som inte är kristna, men jag skulle gärna se fler äldreboenden som drevs av andra anledningar än för att man måste, som kommuner, eller i vinstsyfte, som vissa vårdföretag.

– Varför inte ta hand om de allra äldsta utifrån en idé om hur vi tror att Gud ser på människor.

Susanna Birgersson säger att en äldreomsorg som har en bedjande församling bakom sig är något helt annat än den som styrs av kommunala styrdokument eller ett företags värdegrund och affärsplan.

Läs mer Alf Svensson: Människovärdet – en princip som inte får ruckas på

Ett sådant äldreboende skulle även ge personalen goda förutsättningar att verkligen se och ta hand om de gamla. Det skulle kunna finnas en vilja bland församlingsmedlemmar att på olika sätt ställa upp med ideella insatser, eller samla in pengar till olika saker.

Den goda äldreomsorgen du beskriver, skulle inte en kommun klara av det själva?

– Jo, fast då blir det ju utan både församlingsengagemang och en kristen grundsyn.

Susanna Birgersson tror att många äldre själva skulle trivas på ett kristet präglat boende.

Du fick en hel del reaktioner när du twittrade om behovet av kristna äldreboenden?

– Det var glädjande. Både kristna och andra tyckte det var en god idé. Många ville också tipsa om de kristna äldreboenden som redan finns, säger hon.

– Annars finns det en viss misstänksamhet mot kristna.

Som exempel nämner hon kristna friskolor som anklagas för att indoktrinera barn. Från politiskt håll finns det ett starkt motstånd. Men när det gäller äldreomsorgen verkar synen vara en annan.

– Där kanske man litar mer på kristna kyrkor än på riskkapitalister eller kommunens socialnämnd.

Läs mer Elisabeth Sandlund: Äldre förtjänar bli valfråga 2022

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar