Susanna Birgersson vill höra kyrkans röst valåret 2018

Kyrkans företrädare får gärna ge sig in i politiken med teologiska perspektiv. Men kyrkor bör helst ligga lågt med storslagna upprop om en generösare migrationspolitik. Det önskar sig den liberala krönikören och skribenten Susanna Birgersson.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

"Var är kyrkans högst uppsatta män och kvinnor när samhällsdebatten handlar om samvetsfrihet? Var fanns biskoparna när diskussionen om sena aborter flammade upp?"

Det var strax innan jul som den liberala skribenten och krönikören Susanna Birgersson i Expressen undrade varför kyrkorna så ensidigt profilerar sig i migrationsfrågan då de ger sig in i samhällsdebatten, medan övriga frågor ligger orörda.

Nu stundar ett valår, samhällsfrågor kommer att stötas och blötas hela vägen till riksdagsvalet, och frågan är; vilken roll borde kyrkorna spela?

"Ta inte ställning"

– Jag tycker att kyrkan som organisation inte behöver ta ställning på det sätt som den gör nu, det är mest polariserande, säger Susanna Birgersson till Dagen.

Hon menar att många känner sig alienerade när kyrkans ledning, främst syftar hon på Svenska kyrkan, tar ställning så tydligt för en viss migrationspolitik och hoppas att det blir mindre av den varan under valåret.

– Däremot tycker jag att det skulle vara intressant om biskopar, prostar och präster själva blandade sig i samhällsdebatten. Inte att "detta tycker kyrkan", utan det här tycker jag som kristen, som präst, som biskop, som teolog.

Läs också: De här frågorna behöver kyrkorna engagera sig i detta valår
 

Efterlyser kyrkans röst

Susanna Birgersson menar att det finns många samhällsfrågor där det vore meningsfullt med ett teologiskt perspektiv. Hon har redan efterlyst kyrkans röst i frågan om samvetsfrihet och sena aborter, men lägger även till att ett kyrkligt utspel om pensionsåldern eller meningen med arbetslivet skulle vara intressant.

– Där skulle man verkligen vilja veta vad teologiskt utbildade och kristna människor tycker, säger hon.

– Men det verkar vara lättare att skriva på manifestationer och upprop i flyktingfrågor.

Och när det kommer till kyrkliga migrationsutspel menar Susanna Birgersson att kyrkorna gör det alldeles för lätt för sig. De kommer med skarpa krav, men förklarar inte hur deras krav ska finansieras och de för inte heller ett vidare resonemang kring vad konsekvenserna blir.

– Det är inte intelligent samhällskritik då det är på upprops- och manifestationsnivå, och jag tycker inte att det är kyrkans roll.

– Om man bara tar ställning för en politisk linje kan jag inte se att kyrkan tillfört något annat än att de agerat som en lobbyorganisation. Jag menar att kyrkan bör tillföra ytterligare ett perspektiv, och det är man dålig på att göra.

Läs mer: Frida Park: Valet 2018 borde handla om värden och kunskap
 

Politisk debatt mer livaktig

Susanna Birgersson berättar att för henne känns kyrkans ställningstagande i migrationsfrågor ofta ytliga, och därmed ointressanta. Då lyssnar hon hellre till politiker, som just nu diskuterar migrationsfrågan livaktigt.

– Där vänder och vrider de på argument som man aldrig gjort någonsin tidigare. Om kyrkorna vill vara med och debattera och lyfta fler perspektiv och argument så är det bra. Men om de bara gör upprop och manifestationer kan jag inte se att de bidrar till den svåra debatt vi har just nu.

Situationen i Danmark, där Susanna Birgersson bor just nu, ser helt annorlunda ut. Där är det inte ovanligt att präster är öppet oense med varandra. Men i Sverige verkar det som att det ska vara en enhetlig linje som gäller, menar Susanna Birgersson.

– Visst hade det varit intressant med biskopar som inte bara stämde in i de jolmigaste och enklaste budskapen som trumpetades ut från kyrkan. Det skulle vara kul med en inomkyrklig politisk debatt. Alla kan väl inte tycka samma sak.

Läs mer om svenska valet 2018

Alla tidigare artiklar

Fakta: Valåret 2018

Söndagen den 9 september i år är det val.

Valet sker till tre nivåer, riksdagen, landstingen och kommunerna.

Riksdagsvalet ser i år ut att bli ovanligt jämnt.

Opinionsmätningar visar att den rödgröna regeringen och Alliansen är ungefär lika stora.

Flera partier riskerar också att åka ur riksdagen.

Kristdemokraterna är det parti som ligger sämst till i opinionen i nuläget.

Debatt