Susanne Rappmann blir första kvinnliga biskop i Göteborg

Med nästan 70 procent av rösterna gick Mölndals kyrkoherde Susanne Rappmann vinnande ur biskopsvalet.
Nu vill hon vara med och sätta Kristus i centrum.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Nu är det klart. Göteborgs stift har röstat fram Susanne Rappman som ny biskop, ett ganska väntat resultat då hon i första biskopsvalsomgången fick klart flest röster än sin motkandidat Erik Johansson. 

I en andra och avslutande valomgång, med cirka 1 200 röstberättigade, fick Susanne Rappmann nästan 70 procent av rösterna. Den 4:e mars 2018 kommer biskopsvigningen att ske i Uppsala domkyrka, då även nuvarande biskop Per Eckerdal kommer att gå in pension. 

Grattis. Vad betyder det här för dig? 

– Det är fantastiskt roligt. Sedan tror jag inte att jag ser vidden av vad det här innebär, när det kommer till arbetsbörda och innebörd. Men det kanske gott kan få vara så en sådan här dag, säger Susanne Rappmann till Dagen. 

Du prästvigdes 1992. Vad var det som fick dig att bli präst? 
– Det var för att jag upplevde Guds kallelse, en kallelse som sedan bekräftades av kyrkan, säger Susanne Rappmann. 

Hon berättar att bakom hennes kallelse fanns flera bitar, hon är uppvuxen i kyrkan och nämner Kyrkans unga som viktigt för henne. Hon hade ett stort intresse för teologi, var nyfiken och hade även gjort egna andliga erfarenheter. 

Men någon enstaka händelse till varför hon sökte sig till prästyrket vill hon inte peka på. 

– Men i vår tradition är det här en ömsesidig process, att man får en inre kallelse, som sedan prövas, ytterst i en prästvigning. Sedan får man vila i kallelsen. 

Att Göteborgs stift får en kvinna som biskop har pekats ut som symboliskt viktigt, med tanke på en historia med framträdande kvinnoprästmotståndare. Susanne Rappmann var med då de första kvinnorna vigdes till präster i stiftet, och tar nu även steget upp som första kvinnliga biskop.

Håller du med om att detta är symboliskt viktigt? 

– Jag tror att det är viktigt att det är en kvinna som blir biskop i Göteborg, men det är inte det enda som är viktigt. Men ur mitt eget perspektiv känns det fantastiskt roligt att ha fått vara med under den förändring som skett de senaste 25 åren i stiften. 

Stöter du på något kvinnoprästmotstånd i nuläget?

– Den tiden är inte förbi i Svenska kyrkan, utan vi har olika åsikter i den frågan. Men det är ingen fråga jag lever med till vardags, i mitt sammanhang. 

Men att kvinnor har fått större plats i Svenska kyrkan under senare tid är tydligt, antalet kvinnliga präster har ökat, och det börjar även göra avtryck i biskopskollegiet. I och med utnämningen av Susanne Rappmann är numera 4 av 14 biskopar i kyrkan kvinnor, då ärkebiskop Antje Jackélen är inkluderad.

Du har inför biskopsvalet sagt att Svenska kyrkan måste bli tydligare med sin identitet. Vad menar du med det?

– Jag tänker att vi alltid måste jobba med identiteten, det är viktigt att veta vad som är i centrum, så att vi blir trogna Kristus, som är vårt centrum. Då blir det lättare att hantera den mångfald som finns. 

Och hur sätter man Kristus i centrum i Göteborgs stift?

– Jag tänker att vi gör det redan på många sätt, via vårt gudstjänstliv. Men ibland förs det en tråkig och polariserad debatt, där man startar i periferi och ytterkant i stället för vad som förenar oss som kyrka. Vad är det som vi är stolta över och håller för viktigt? Vi måste starta där i stället för det skiljer oss åt. 

Susanne Rappmann.

Susanne Rappmann.

Foto: Harald Nilsson
[x]
Statsministeromröstning