Svensk församling i Grekland hjälper krisdrabbade

Sedan den stora brandkatastrofen i Grekland för ett par veckor sedan är Svenska kyrkans församling i Aten försatt i krisberedskap. Men den akuta beredskapen är bara en del av ett pågående engagemang i det sedan länge hårt krisdrabbade landet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Krisväskorna står packade i Svenska kyrkan i Aten. Det är bara att grabba tag i dem i fall man skulle behöva rycka ut. Där finns psalmböcker, andaktsböcker, nattvardskärl och ljus.

– Det är sådant vi behöver när vi ska hålla människor i handen och trösta när något hänt, säger kyrkoherden Björn Kling.

Svenska kyrkans församling i Aten är liten, tre heltidstjänster fördelade på sex personer. Man äger inte ens sina egna lokaler och måste själv ordna finansiering av stora delar av sin verksamhet. Samtidigt har man hela Grekland som upptagningsområde och står beredd att hjälpa, både svenskar och andra. Och i landet som kämpar mot den djupaste ekonomiska krisen i Europa just nu är behoven stora.

För två veckor sedan drabbades det redan kristyngda Grekland av den dödligaste branden i Europa sedan seklets början. I Aten kände man röken från skogsbränderna som bland annat tog 100 liv i semesterorterna Mati och Attika.

– Vi har inte hört att någon svensk skulle ha blivit skadad. Men väldigt många människor är väldigt uppbragda över det här förskräckliga som hänt. Det som visas på tv är ibland som skräckfilmer. Elden svepte fram med enorm kraft över ett jättestort område. Den spred sig i sådan fart att människor inte kunde springa ifrån elden, inte köra ifrån den. Elden hann ifatt dem, berättar Björn Kling.

– Det här är ett trauma för hela Grekland.

Extra öppet

Församlingen har inte behövt ta hand om branddrabbade, men man har hållit extra öppet i lokalerna, utifall att någon skulle söka hjälp.

– Katastrofen var så stor att vi satte i gång att följa våra krisrutiner. Vi började logga allt som hände och alarmade kyrkokansliet i Uppsala. Vår uppgift är ju att finnas till hands, hålla handen och lyssna. Skulle behoven öka har vi en systerkyrka på Cypern som kan dirigera om resurser ifall det skulle behövas. Vi har också ett bra nätverk av församlingsmedlemmar över hela Grekland och många som står i startblocken för att hjälpa till om det skulle behövas. Vi är endast några anställda, men vi är många frivilliga i församlingen som håller församlingen vid liv och som vill finnas till hands om det skulle krisa.

Enligt Björn Kling söker sig de flesta som behöver stöd och gemenskap, av naturliga skäl, till den grekisk-ortodoxa kyrkan.

– Den är otroligt duktig på att finnas till hands för människor som drabbats. Och de grekiska myndigheterna och brandförsvaret gör helt fantastiska insatser. Grekiska röda korset har upprättat hjälpcentraler och den grekiska allmänheten har verkligen mobiliserat, de flesta som kan hjälper till.

EU:s högsta arbetslöshet

Den ekonomiska krisen och år av massiva offentliga åtstramningar har lett till att Grekland i dag har EU:s högsta arbetslöshet, 21 procent. Bland ungdomar mellan 15 och 24 år är arbetslösheten hela 44 procent. Samtidigt har 10 000 flyktingar och migranter kommit till Grekland bara under 2018. Enligt UNHCR sitter drygt 55 000 människor fast i landet. Av dem beräknas var fjärde vara barn.

– Det finns människor som fått gå från hus och hem och som inte har mat på bordet, säger Björn Kling.

Jobbar med utsatta

– Vi samlar in pengar och kanaliserar till inhemska organisationer som jobbar med utsatta och flyktingar. Vi är också huvudsponsor för en cirkusskola för barn och ungdomar. Vi vill gärna att de projekt vi stöttar har ett barnperspektiv.

Cirkusskolan riktar sig till barn och ungdomar i flyktingläger och andra utsatta barn.

– Barn måste få leka, skratta och komma tillbaka till sitt gamla liv, säger Björn Kling.

– Vi är en liten, fattig församling, men vi gör vad vi kan för att hjälpa till.