Svensk webbsida vill nå muslimer med Jesus

Muslimer tror på Jesus.
Det vill missionsorganisationen All Nations ta fasta på – och har nyligen lanserat webbsidan isaalmasih.se.
Syftet är att nå muslimer med evangeliet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Webbsidan har legat uppe sedan i december och innehåller bland annat en genomgång av hur Jesus presenteras i Koranen.

Enligt Koranen är han en profet, men muslimer brukar i allmänhet förneka att han är Guds son eller att han dog på ett kors.

– Eftersom vi har en ökande muslimsk befolkning både i Europa och i Sverige känner vi att kristna behöver bli bättre på att presentera evangeliet för muslimer på ett sätt som de förstår, säger Jonny Martinsson, initiativtagare och verksamhetsledare för All Nations.

All Nations är en relativt ny missionsorganisation, och bakom ligger Pingstkyrkan i Upplands Väsby. Webbsidan är även ett samarbete med bibelspridningsorganisationen Gideoniterna.

Vanligt med missförstånd

Jonny Martinsson menar att det lätt blir missförstånd i kontakten med muslimer, eftersom kunskapen om deras religion är låg bland många svenskar.

– Det finns för lite material som presenterar evangeliet på svenska för muslimer, med en begreppsvärld som de har. Här finns ett tomrum, säger Jonny Martinsson.

Guds son

Webbsidan tar bland annat upp Jesu liknelser, berättelserna om hans underverk, och reder ut varför Jesus kallas Guds son.

– En muslim tolkar ofta detta på ett biologiskt sätt, och slår ifrån sig tanken att Gud skulle kunna ha en son. Däremot säger även Koranen att Jesus är Guds ord, och detta kan vara en bro i ett samtal med en muslim om vem Jesus är, säger Jonny Martinsson.

Två målgrupper

Han ser två målgrupper med sidan. Dels kristna som vill skaffa sig kunskap om islam för att få redskap att prata om Jesus med muslimer.

Dels muslimer som bor i Sverige, och är nyfikna på vem Jesus är. Sidan finns än så länge enbart på svenska.

– Vi vet att det finns många muslimer som är uppvuxna i Sverige, som talar svenska och funderar på dessa frågor, säger Jonny Martinsson.

Positiv respons

Han säger att de fått positiv respons de få veckor som sajten legat uppe.

Han är noga med att säga att sidans syfte är att ge kunskap om Jesus, inte att få muslimer att kalla sig kristna.

– Vår målsättning är inte att människor ska byta kultur, eller ta till sig västerländska kristna traditioner. Utan i stället att de genom Jesus ska få en personlig relation med den Gud som skapat och älskar dem, säger Jonny Martinsson.