Svenska alliansmissionen: Vi måste jobba med attitydfrågor

Kjell Larsson, missionsföreståndare för Svenska alliansmissionen efter uppropet #sanningenskagöraerfria: Vi måste minimera riskerna för sextrakasserier i kyrkan.


Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Kjell Larsson, missionsföreståndare, Svenska alliansmissionen:

 

Vad har frikyrkan för ansvar i frågan?

– Vårt ansvar är framför allt att hjälpa till med utbildning och riktlinjer för hur vi ska bemöta varandra. Vi ska också aktualisera frågan så att den kommer upp på dagordningen.

Har ditt samfund jobbat med detta?

– Ja, för sex-sju år sedan åkte jag och min kollega Lars-Gunnar Jonsson runt i bland pastorer i Alliansmissionen och talade om detta. Vi har också gett ut ett eget material ”När det händer” som tar upp frågorna.

Vad gör ni nu och vad planerar ni?

– Vi måste jobba vidare med detta, till exempel med attitydfrågor. Det är viktigt att vi inte accepterar detta och att vi minimerar riskerna för att det ska ske sexuella trakasserier och övergrepp.

Är en nollvision möjlig?

– Det är viktigt att ha det som ett uttalat mål även om vi vet att risken finns att det händer ändå.

Läs också: Daniel Alm, Pingst: Vi måste alltid stå på de utsatta kvinnornas sida

Läs det senaste om #metoo

Alla tidigare artiklar