27 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Svenska Bibelsällskapet: Oerhört glädjande att Bibeln är kvar i kursplanen

Beskedet från regeringen om att Bibeln kommer att vara kvar i läro-och kursplanerna glädjer Svenska Bibelsällskapet. - Bibeln är den mest dominerande religiösa urkunden i Sverige, och har påverkat och påverkar vårt samhälle i dag, säger Anders Göranzon, generalsekreterare på Svenska Bibelsällskapet.

På fredagens presskonferens berättade utbildningsminister Anna Ekström (S) om den förändrade kursplanen. Antikens historia, nationalsången, Bibeln och psalmer kommer att vara kvar i läro-och kursplanerna framöver.

- Jag hade förväntat mig detta besked. I höstas skrev Bibelsällskapet tillsammans med Åke Bonnier en debattartikel i Dagen som fick stort genomslag.

- Det var en hausse runt antiken just då, men vi betonade att Bibeln och antiken hör ihop och att detta är en del av vårt kulturarv.

Läs också Bibelsällskapet: Vet ni att Skolverket har strukit Bibeln från skolans nya kursplan?

"Genomtänkt"

Skolverkets reaktion då blev positiv vad gäller Bibeln, säger Anders Göranzon.

- Och jag såg ingen anledning till att regeringen skulle gå emot Skolverket.

Det är ändå "oerhört glädjande" att Bibeln nu finns kvar i läroplanen, tycker Bibelsällskapets generalsekreterare.

Finns det något i beslutet som fattas eller som ni skulle vilja ändra på? Man säger till exempel att djupare analyser av texter ska ske först i högre åldrar?

- Det är svårt att ha en uppfattning om det utan att vara pedagog. Men det måste ske en utveckling i skolan. Då är det väl rimligt att man i de yngre åldrarna får göra en bekantskap med texterna, och att tolkningar kommer högre upp i åldrarna. Det låter genomtänkt.

Läs också Facebook-gruppen "Bibeluppropret" enade tusentals: Ta tillbaka Bibeln

Ger eleverna verktyg

Huvudsaken är att eleverna får verktyg att ta sig an de religiösa texterna efter genomgången grund-, och gymnasieskola, säger Anders Göranzon.

- Det jag försökt föra fram är att Bibeln är den dominerande religiösa urkunden i Sverige. Om barnen får verktyg att ta sig an den, får man verktyg också att se hur andra religiösa urkunder fungerar. Det här är inte ett sätt att spela ut Bibeln mot andra religiösa urkunder.

Läs mer Beskedet: Bibeln får vara kvar i grundskolans nya kursplan

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar