Svenska evangeliska alliansen tar upp fajten mot Shekarabi

Civilminister Ardalan Shekarabi blandar ihop stat och samhälle. Det tycker Jacob Rudenstrand på Svenska evangeliska alliansen. Han går till hårt angrepp mot S-löftet att förbjuda religiösa friskolor.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I ett videoklipp som publicerats på SEA:s Facebooksida läser Rudenstrand lusen av civilministern.

Klippet börjar med att Ardalan Shekarabi säger:

– Vi tror på ett sekulärt samhälle, där religionen i huvudsak är privat och att religionens roll i det offentliga livet är begränsad.

Jacob Rudenstrand köper inte resonemanget.

– Han blandar ihop staten och samhället. Staten kan vara sekulär i betydelsen att den är neutral i trosfrågor. Men ett samhälle är så mycket större än staten. Det består av familjer, föreningar, församlingar, näringsliv, kultur och utbildningsinstitutioner.

"Vore sorgligt"

Han tillägger att det vore sorgligt om Shekarabis egna övertygelser var en privatsak – något han inte skulle få uttrycka i det offentliga.

– Vad hände egentligen med talet om mångfald och om att vi gillar olika, frågar sig Rudenstrand.

Han bemöter sedan argumentet att religiösa friskolor skapar segregation.

– Majoriteten av de religiösa friskolorna är kristna, och de drar till sig elever från många olika nationaliteter och samhällsbakgrunder. Över 24 procent av eleverna i de kristna friskolorna har utländsk bakgrund.

– Här är det de kommunala skolorna som bär den stora bördan när det gäller segregationen, säger han.

Hänvisar till Europakonventionen

Hur är det då med religionsfriheten? Den som Shekarabi menar vara hotad om de religiösa friskolorna får fortsätta.

Rudenstrand hänvisar då till Europakonventionen, som gäller som svensk lag sedan 1995. I den står bland annat att staten ska respektera föräldrarnas rätt att ge sina barn utbildning och undervisning som överensstämmer med deras religiösa och filosofiska övertygelse.

– I ett demokratiskt samhälle måste civilministrar gilla läget. Att medborgare väljer det som strider mot deras ideologiska eller politiska övertygelser.

Kastar tillbaka frågan

Och könssegregationen? Här svarar Rudenstrand med en fråga, tillbaka till ministern.

– Om ministern vill ha nolltolerans mot könssegregation, varför finns då uppdelade idrottslektioner i vissa kommunala skolor? Handlar inte svaret om att åtgärda de skolor som ägnar sig åt detta?

Socialdemokraternas vallöfte

Så här formulerar Socialdemokraterna sitt löfte:

"Skolan ska bygga på kunskap, bildning och likvärdighet där varje elev ska vara fri att forma sin egen uppfattning och framtid.

Därför vill vi socialdemokrater ha en skola fri från konfessionella inslag, med respekt för de internationella åtaganden som Sverige ingått och de nationella minoriteternas ställning".