Svenska församlingar öppnas upp för afghanska ledare

Afghanska konvertiter får ledarträning av Pingst integration. Syftet är att de ska kunna jobba i svenska församlingar, eller i Afghanistan om de utvisas.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Fyrtio afghaner från tretton orter runt om i Sverige deltar i helgen i en ledarutbildning arrangerad av Pingst integration. Deltagarna kommer från de många grupperna med nyfrälsta afghaner som skapats i de svenska frikyrkoförsamlingarna.

– I varje grupp finns det en eller ett par personer med ledarfunktion. Vi vill träna dem så att de kan bli ledare i våra svenska församlingar, berättar Christian Mölk, pastor och medlem i Pingst integrationsråd.

Konferens om integration

Utbildningen anordnas i samband med den årliga integrationskonferensen som i år äger rum i pingstkyrkan i Botkyrka. Konferensen ska föra samman dem som jobbar med integration i sina församlingar och ge dem verktyg som de kan använda till vardags.

– Idén med en ledarträning för afghaner kommer från Pingst Linköping som såg ett behov av att förbereda konvertiter för ett eventuellt liv som kristen i Afghanistan. Vi kämpar ju med blod, svett och tårar för att alla konvertiter ska få stanna, men om någon mot all förmodan skulle deporteras så vill vi ändå förbereda dem på bästa sätt, säger Christian Mölk.

Läs mer: Många kristna konvertiter i Europa

 

Framtida ledare

Inför konferensen uppmanades församlingarna att identifiera eventuella framtida ledare bland de afghanska och iranska konvertiterna och skicka dem till utbildningen som hålls på persiska.

– Eftersom vi inte har några afghanska pastorer i Sverige har vi bjudit in en pastor som leder en afghansk församling i Grekland.

Persisktalande församlingsgrupper

Enligt Christian Mölk ger ledarträningen verktyg som kan användas i arbete i församlingen i stort, men också i församlingens persisktalande grupp. Ledaren får även möjlighet att träna och förbereda afghanerna på ett eventuellt kristet liv i Afghanistan, samt får möjlighet att knyta kontakter med andra afghanska ledare och komma i kontakt med IBRA.

Men ledarutbildningen är inte det enda syftet med årets integrationskonferens. Christian Mölk understryker att även svenskar behöver träna sig i integration.

– Integration handlar inte om att lära dem hur vi gör. Det handlar om att öppna upp våra församlingar och låta de nya kristna ta plats och bli ledare.