Svenska förskolor accepterar slöjtvång

Fler än hälften av kommunala förskolor i Göteborg, Stockholm och Malmö kan tänka sig att aktivt kontrollera och tvinga barn att bära slöja mot deras vilja.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är Göteborgs-Posten som ringt till 40 slumpvis utvalda förskolor i kommunal regi i de tre största svenska städerna. Samtliga finns i utsatta områden där religiös extremism är vanlig. Det visar sig att 27 av 40 förskolor går med på föräldrarnas krav att barnen ska bära slöja.

– Det saknas stöd för ett sådant agerande i läroplanen och skollagen. När barnet själv inte vill bära slöja, skulle jag vara väldigt försiktig, säger Anna Westerholm, tillförordnad rättschef på Skolverket.

Hon lyfter fram FN:s barnkonvention där betydelsen av barns integritet, fria uttryck och självbestämmande sätts på pränt. Den säger att barn har autonoma rättigheter gentemot sina vårdnadshavare, till exempel när det gäller konfessionella inslag.

Men Barnkonventionen, som många vill göra till svensk lag, slår också fast att vårdnadshavare har det främsta ansvaret för sina barns uppfostran.

Så frågan blir vem som har rätt att bestämma om ett barn ska ha slöja. Är det barnet själv eller föräldrarna? En statlig utredning söker svar på den frågan. Den ska lägga fram för- och nackdelar med konfessionella inslag ur ett barnrättsperspektiv i förskola, grundskola och gymnasieskola.

– Vi välkomnar en sådan utredning. Den frågan är extremt komplex, säger Anna Westerholm till Göteborgs-Posten om utredningen som ska vara färdig den 31 december i år.

Frizonfestivalen
Krisen i Willow creek