Svenska kyrkan avråder starkt från nattvard hemma via nätet

Under coronapandemin har många församlingar börjat fira gudstjänst via nätet.
Men Svenska kyrkans biskopar avråder starkt från nattvardsfirande på distans.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!