Svenska kyrkan till ministern: Stoppa utvisningarna

De kommer att diskutera ensamkommande afghaners situation med migrationsminister Heléne Fritzon.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Svenska kyrkan och Rädda Barnen skrev förra veckan ett brev till migrationsminister Heléne Fritzon (S) där de ställde tre krav för att underlätta att unga afghaner som sökt asyl i Sverige ska få stanna.

Vad de båda organisationerna vill se är;

- Att utvisningar till Afghanistan måste stoppas.

- Att regeringen borde införa synnerligen ömmande omständigheter som skäl för uppehållstillstånd.

- Att unga från Afghanistan som inte beviljats uppehållstillstånd och är mellan 18-25 år ska få möjlighet till uppehållstillstånd via gymnasiestudier.

Situationen akut

De båda organisationerna anser att situationen för de ensamkommande är akut och vill diskutera det mer med migrationsminstern. Svenska kyrkan och Rädda Barnen är en del av Asylforum, en återkommande mötesform där migrationsministern möter olika organisationer för att diskutera asylfrågor. Deras mästa möte är inplanerat 22 november och denna fråga finns säkerligen med på agendan.

I brevet beskriver de båda organisationerna hur de får regelbundna vittnesmål från ungdomarna själva, men även från egna medarbetare, skolpersonal, socialarbetare, psykologer och gode män. Många vittnar om en hopplöshet som breder ut sig, och att många lever under hård press med stor oro inför framtiden.

"Vi ser också tendenser till ett ökat alkohol- och drogmissbruk hos vissa i gruppen, som ett desperat försök att döva ångesten och oron", skriver de i brevet.