Svenska missionsrådet behåller ”mission” i sitt namn

Förslaget att ordet mission skulle tas bort ur namnet fick inte gehör. Men Svenska missionsrådet (SMR) ska börja kommunicera sitt namn på ett nytt sätt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

För att minska riskerna i det internationella samarbetet har förslaget kommit in att Svenska missionsrådet (SMR) borde byta namn. Framför allt handlar det om att ordet mission kan väcka en del negativa associationer i vissa länder, exempelvis då SMR är verksam i den muslimska världen. I processen har man även prövat hur väl namnet tjänar den aktuella verksamheten som SMR i dag omfattar.

Styrelsens beslut

Men efter en tids diskussion har nu SMR:s styrelse kommit fram till att det inte blir något namnbyte.

– Vi bekräftar vårt nuvarande namn, men ser över sättet vi vill förmedla vårt varumärke, säger Anders Malmstigen, generalsekreterare på Svenska missionsrådet.

SMR är en paraplyorganisation som inrymmer 34 olika kyrkor och organisationer, och jobbar med bistånd och missionsarbete. Bland annat samarbetar de med Sida, som är med och finansierar delar av verksamheten.

Läs mer: Svenska missionsrådet pratar namnbyte

Genom sina medlemsorganisationer förmedlar SMR stöd till olika utvecklingsinsatser i ett 50-tal länder.

– Det som varit viktigt är att diskussionen tagit avstamp i den identitet och värdegrund vi har, det har inte handlat om att vi ska ändra oss som organisation. Mission har hela tiden lyfts fram som en viktig utgångspunkt för oss, säger Anders Malmstigen.

– Styrelsen har nu bestämt att vi ska behålla namnet, men i den här processen har vi kommit fram till att i vissa verksamhetsdelar är namnet svårt, då det medför vissa säkerhetsrisker.

Engelsk förkortning

Därför kommer SMR förändra hur de arbetar med sitt varumärke, och trycka hårdare på sin engelska förkortning SMC i sin kommunikation, i stället för att skriva ut hela namnet där ordet mission ingår.

– Vi behåller vårt namn men förändrar hur vi arbetar med vårt varumärke, summerar Anders Malmstigen, som även fått i uppdrag att se över hur SMR ska fortsätta arbeta med sitt varumärke.

Är alla nöjda med beslutet?

– Jag tror de flesta är nöjda. Vi har haft en gedigen process, så det har funnits möjlighet för alla som har velat vara delaktiga.

Svenska missionsrådet (SMR)

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för 34 kristna biståndsorganisationer.

Ett viktigt uppdrag för SMR är att förmedla biståndspengar till sina medlemsorganisationer, i samarbete med Sida.

Bland medlemsorganisationerna återfinns Equmeniakyrkan, Erikshjälpen, PMU, Svenska alliansmissionen, Hoppets stjärna, Caritas, Läkarmissionen och Kristna fredsrörelsen.

Svenska missionsrådet har sitt huvudkontor i Ekumeniska centret i stockholmsförorten Alvik.