Svenska missionsrådet pratar namnbyte

Svenska missionsrådet (SMR) gör just nu en genomlysning av hur namnet tjänar organisationens verksamhet och syfte.
– Den stora frågan handlar egentligen om hur missionsbegreppet uppfattas, säger SMR:s ordförande Mattias Ingeson till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Svenska missionsrådet firade hundraårsjubileum 2012. Sedan dess har organisationens stadgar förändrats och värdegrundsdokumentet uppdaterats. SMR har också slutit ett femårsavtal med Sida och antagit en långsiktig strategi och verksamhetsplan.

– Diskussionen om namnet är en logisk slutpunkt på hela den här fleråriga utvecklingsprocessen, säger Mattias Ingeson.

– Vi har förtydligat vår identitet och vårt uppdrag. Stämmer det befintliga namnet med det vi är och vill göra? Är det tydligt för externa intressenter?

Mattias Ingeson förklarar att det även har funnits en säkerhetsaspekt att ta hänsyn till. I vissa kontexter/länder är det svårt för SMR:s medlemmar att kommunicera att de samarbetar med en organisation som har ordet ”mission” i namnet.

– Men det kan mycket väl bli så att namnet inte ändras utan att vi i stället satsar på att fylla namnet och missionsbegreppet med allt det som ryms i den nutida missionssynen, poängterar Mattias Ingeson.

34 medlemsorganisationer

Svenska missionsrådet består av 34 medlemsorganisationer, däribland alla de stora samfunden samt många av de kristna biståndsorganisationerna.

Inför medlemsdagarna i januari i år informerades medlemsorganisationerna om namndiskussionen vilket också diskuterades under dagarna. Tillsammans med kansliet och en extern konsult genomfördes en omfattande analys av olika namntyper och namnförslag.

Under våren genomfördes sedan en remissrunda – där olika namnförslag fanns med – och resultatet visade att en majoritet av medlemmarna vill behålla det nuvarande namnet.

Vilka namnförslag som har diskuterats, och vilka som eventuellt finns kvar på bordet, vill Svenska missionsrådet inte offentliggöra. De hänvisar till att det är en intern process.

Förstår inte missionsbegreppet

Styrelsen har även inhämtat synpunkter från externa personer kring det nuvarande namnet. Svaren är en del av beslutsunderlaget. Av synpunkterna framgår att en del av de externa kontakterna inte förstår missionsbegreppet.

Det kan till exempel handla om sekulära biståndsorganisationer eller beslutsfattare. Men för de flesta är det inte något problem.

– Syftet med namnprocessen är att komma till ett läge där vi kan ”vila” i det beslut vi kommer fram till, oavsett om vi byter namn eller inte. För att vi verkligen ska landa rätt och känna att vi har prövat frågan ordentligt kände styrelsen att vi behövde ta den ett varv till och fokusera analysen just på funktionaliteten, säger Mattias Ingeson.

Formellt beslut i maj

– Gynnar namnet SMR:s verksamhet? Skapar det mer eller mindre förtroende hos utomstående?

Den 26 oktober möts styrelse, personal och medlemmar i Immanuelskyrkan i Stockholm för att analysera och diskutera dessa frågor tillsammans. I december tar sedan styrelsen beslut om de ska föreslå en namnändring eller inte och ett slutligt beslut, om ett namnbyte föreslås, tas av medlemmarna i samband med medlemsdagar i januari. Formellt tas beslutet vid SMR:s årsmöte i maj 2018.

Lilla Erstagården