Sverige spås få störst andel muslimer i hela Europa

Med hög invandring kommer 30 procent av alla som bor i Sverige att vara muslimer år 2050, förutspår undersökningsinstitutet Pew Forum.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Observera att den här nyhetsartikeln publicerades 2017.
 

Hur många muslimer kommer det att finnas i Europa om 30 år? Frågan är känslig, då det runtom i Europa frodas främlingsfientliga partier som talar högt och brett om hotet från islam.

Så när det ansedda institutet Pew Forum börjar undersöka hur framtiden i Europa kan se ut, utifrån rådande trender, ger de sig in i ett politiskt getingbo.

I studien "Europe´s growing muslim population" utgår Pew Forum ifrån tre olika framtidsscenarier då de försöker ge ett hum om hur stor andel muslimer det kommer att finnas i Europa år 2050, alltså om drygt 30 år. EU:s 28 medlemsländer samt Norge och Schweiz ingår i studien.

De tre scenarierna utgår ifrån hur pass stor den generella invandringen kommer att vara, vilket de menar är avgörande för hur pass stor muslimsk befolkning Europa kommer att få i framtiden.

Gemensamt för alla tre scenarier är att andelen muslimer i Europa kommer att öka. Frågan är bara med hur mycket.

Islam växer

I ett första scenario har Pew Forum utgått ifrån att all invandring stryps helt. Då kommer andelen muslimer i Europa att gå från dagens 4,9 procent till 7,4 procent. Att muslimerna förväntas öka beror på att de generellt är yngre än befolkningen i övrigt, samt att födslotalen är högre.

I ett mellanscenario, utan stora flyktingströmmar, men med en medelstor invandring, skulle Europa år 2050 ha en befolkning där 11,2 procent är muslimer.

Slutligen, om invandringen till Europa skulle se ut som den gjorde mellan 2014 och 2016, med en hög andel asylsökande, då kommer 14 procent av Europas befolkning att vara muslimer år 2050.

Sverige högst andel muslimer

Prognosen ser väldigt olika ut för olika länder. I Östeuropa räknar Pew Forum med att antalet muslimer kommer att vara försvinnande liten, om inte rådande trender radikalt förändras. Men i Västeuropa ser det annorlunda ut, och det land som ser ut att få störst andel muslimer i befolkningen är Sverige.

Enligt Pew Forums data är i dag 8,9 procent av alla svenskar muslimer. Bara Frankrike och Bulgarien har större andel.

Läs också: Experter: Så trovärdig är rapporten om islams framtid i Sverige

 

Men utifrån de data som man utgår ifrån, kommer Sverige år 2050 ha en klart större andel muslimer än i dag.

11 procent enligt scenario ett, om invandringen helt stoppas.

20 procent med en medelstor invandring.

Drygt 30 procent av Sveriges befolkning kommer att vara muslimer år 2050 om invandringen fortsätter vara lika hög som de senaste åren.

I båda de två sista scenarierna kommer Sverige att vara det land i Europa med den klart största andelen muslimer i sin befolkning.

Svårt att veta framtiden

Men att förutsäga framtiden är svårt, vilket också Pew Forum erkänner i sin rapport. Flera saker kan påverka vad som händer, migrationsströmmar är bara en sak. Politiska beslut kan också kasta om korten, och ge helt nya förutsättningar då framtiden ska bevakas och analyseras.

Och vad man bortsett från i den här rapporten är att muslimer kan byta religion i stor omfattning, konvertering är ingen parameter som tagits med i beräkningarna. Man mäter heller inte hur pass stark muslimsk identitet man kan ha, så även en sekulariserad muslim räknas in i det statistiska underlag som Pew Forum presenterar.