Sveriges kristna råd gör kraftiga nedskärningar

Fyra projekt ska bort och flera anställda kommer att få avsluta sina tjänster. Sveriges kristna råd (SKR) kommer att krympa kostymen, med förhoppning att i framtiden bli en smidigare organisation.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är ingen rolig nyhet att försvara för Karin Wiborn, generalsekreterare på Sveriges kristna råd (SKR), som inleder med en stor suck.

– Det är så här det är att vara en organisation, man måste utvärdera vad man håller på med.

Nu har styrelsen beslutat att fyra projekt ska läggas ned och personal ska sägas upp i samband med det.

Det som försvinner är "Kyrkornas globala vecka", "Kyrka för Fairtrade", "Hållbar kyrka" samt "Fred".

Även "Ekumeniska följeslagarprogrammet" har ifrågasatts, ett arbete som drivs av Kyrkornas världsråd och vars svenska gren sköts av SKR. En utredning har sjösatts för att se över om SKR ska fortsätta engagera sig i projektet, som handlar om att vara närvarande i Israel och Palestina som observatör.

Vad beror det på att ni nu skär ned?

– Att detta kommer nu beror på de höga kraven på de externt finansierade medel som vi tar emot. Det ska ansökas, rapporteras och följas upp vilket kräver mycket administrativt jobb, säger Karin Wiborn.

Hon berättar att SKR inte har administrativ kapacitet att driva ett flertal externa projekt och att valet stod mellan att lägga ned projekt eller att höja medlemsavgiften.

– Styrelsen valde då att ändra i organisationen och avsluta de här verksamheterna, säger Karin Wiborn.

– Det handlar inte främst om att vi har ont om pengar, utan att vi inte har pengar att anställa den här administrativa resursen.

SKR har kunnat driva sina projekt via pengar från Folke Bernadotteakademien, Sida samt medel från medlemskyrkorna. Fortsatta Sida-medel kan dock vara aktuellt om SKR väljer att fortsätta med det Ekumeniska följeslagarprogrammet, i övrigt kommer verksamheten främst bedrivas med medel från kyrkorna.

Vad kommer det då bli kvar av SKR? Karin Wiborn menar att man nu satsar på kärnverksamheten, samt på kommunikation.

– Det gäller att hitta det positiva, vi kommer bli mer en mer lättgörlig organisation som kan vara lyhörda för kyrkornas vilja och behov. Det blir även ett större fokus på våra drygt tjugo referens- och arbetsgrupper där representanter från kyrkorna sitter med. Här sker mycket av vår verksamhet, exempelvis inom teologi, diakoni och migration.

Kommer ekumeniken att påverkas?

– Syftet är att ekumeniken ska få en chans att bli starkare. I någon mening är det här ett ekumeniskt beslut, säger Karin Wiborn.

Hon påpekar att alla medlemskyrkor i SKR inte varit inkluderade i de projekt som nu lägger ner, och tar Kyrka för Fairtrade som exempel, där enbart vissa kyrkor i SKR varit drivande.

– En sådan här process är aldrig rolig, kompetenta medarbetare förlorar sitt jobb eller omplaceras. Vi har haft en väldigt bra period, och nu är vi på väg in i en annan, säger Karin Wiborn.

Hon vill dock inte måla allt i nattsvart, utan snarare handlar det om att förnya sig.

– Nu är det upp till bevis för medlemskyrkorna, hur utnyttjar vi den här gemensamma plattformen på bästa sätt?

– Jag tänker att nu är det en period som inte kommer att vara rolig. Men bortom detta finns det en gnutta spänning.

Vad Karin Wiborn ser framför sig är en mindre och smidigare organisation. Exempelvis vill hon att SKR ska ta fortsatt plats i samhällsdebatten. Tidigare har SKR bland annat gjort avtryck i migrationsfrågan, exempelvis då de genomförde Juluppropet med krav på en mer generös migrationspolitik.a

Böneutrop
Kyrka och politik