Synen på vetenskap skiljer svenska präster åt

Många präster och pastorer ser, till skillnad från allmänheten, inte någon motsättning mellan tro och vetenskap, enligt en ny undersökning med 1 500 präster och pastorer i svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.
– Att vara existentiellt relevant är en ödesfråga för kyrkan, säger Carl Reinhold Bråkenhielm.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller