Syrisk-ortodoxa kyrkans patriark till Sverige

Ignatius Aphrem II kommer till Sverige på inbjudan av Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Den syrisk-ortodoxa kyrkans överhuvud, patriark Ignatius Aphrem II, kommer till Sverige i slutet av september.

Han träffar Svenska kyrkans biskopsmöte och ledare för andra kristna samfund i Sverige. Han besöker också de syrisk-ortodoxa församlingarna i Västerås och närvarar som hedersgäst vid öppnandet av Svenska kyrkans kyrkomöte.

Patriarken besökte Sverige senast för tre år sedan. De ämnen som då stod på dagordningen är fortsatt högaktuella – läget i Syrien, situationen för kristna i Mellanöstern och fredlig samexistens mellan religioner.

Inbjuden av ärkebiskopen

Patriarken kommer till Sverige på inbjudan av ärkebiskop Antje Jackelén och kyrkomötets presidium. Hans besök varar 29 september till och med 2 oktober.

Syrisk-ortodoxa kyrkan är det största ortodoxa samfundet i Sverige, med runt 50 000 medlemmar, men uppskattningsvis är det drygt 100 000 personer i Sverige som har sin bakgrund i den syrisk-ortodoxa kulturen. Kyrkan har sitt säte i Södertälje, och är uppdelad i två stift som leds av ärkebiskoparna Benyamin Atas och Abdulahad Shabo.

Många har flytt

I världen finns cirka 2,5 miljoner syrisk-ortodoxa. Många av dem har tvingats fly sina forna hemländer Turkiet, Syrien, Libanon och Irak.

Lilla Erstagården