24 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Syskonbarn förlikas med EFS när avliden kvinna testamenterat bort pengarna

En juridisk process om hur arvet efter en avliden kvinna ska fördelas har avslutats. Detaljerna är hemliga, men EFS kommer att få en del av pengarna.

I protokollet från den muntliga förhandlingen i Helsingbors tingsrätt står det att parterna "är överens om principer och fördelning av kvarlåtenheten i det kommande arvskiftet". Det står också att målet ska avskrivas när arvskiftet är undertecknat.

Konflikten inleddes efter att den drygt 80-åriga kvinnan hade dött och det visade sig att hon hade testamenterat en stor del av kvarlåtenheten till en handfull kristna organisationer. Kvinnan hade inte några egna barn, men hennes syskonbarn menade att testamentet borde ogiltigförklaras eftersom hon led av demens mot slutet av livet.

Några syskonbarn accepterade testamentet

Några av de kristna organisationerna valde självmant att avstå från sin del av testamentet. Samtidigt valde också några av kvinnans syskonbarn att acceptera testamentet.

Kvar stod å ena sidan åtta av kvinnans syskonbarn som bestred testamentet, å andra sidan tre organisationer kopplade till Evangeliska fosterlandsstiftelsen, däribland EFS centralorganisation, som hävdade att de skulle få pengar i enlighet med testamentet.

Av protokollet från tingsrätten framgår inte hur stort arvet är. Men Helsingborgs Dagblad har tidigare uppgett att det återstod nästan 600 000 kronor i dödsboet efter att begravningskostnader och andra utgifter hade räknats bort.

Läs mer Avliden kvinna hade testamenterat pengar till kyrka - syskonbarnen tar strid

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar