Systembolaget: Alkoholens kostnader drabbar samhället hårt

Sverige lägger över 100 miljarder kronor på alkoholrelaterade kostnader under ett år. Siffrorna förvånar inte nykterhetsorganisationen Blå Bandet, som mest är bekymrade över det mänskliga lidande som alkoholen orsakar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

103 miljarder kronor blev samhällets slutnota för alkoholkonsumtionen 2017. Det visar en ny studie som Systembolaget beställt, skriver TT. Att det rör sig om siffror i den storleken kommer inte som en överraskning för Per-Olof Svensson, organisationssekreterare för Blå Bandet.

– Det är inget nytt att alkoholen kostar samhället mycket. Och det är klart, sätter man det i relation till att de flesta regionerna inte klarar sina vårdbudgetar är det bekymmersamma siffror.

Sjukvården kostade 15 miljarder

Under 2017 hade sjukvården upp emot 660 000 alkoholrelaterade besök och kostade 15 miljarder kronor. 9 miljarder lades på brottslighet kopplad till alkoholkonsumtion och 35 miljarder kostade alkoholrelaterat produktionsbortfall. Den största kostnaden, 43 miljarder, handlade om försämrad livskvalitet i spåren av alkohol.

Magdalena Gerger, vd Systembolaget.
Foto: Tomas Oneborg/TT

– Det har varit viktigt att sätta kronor och ören, svart på vitt, när det gäller det här. Ett exempel är barns lidande om de växer upp i en familj där föräldrarna dricker för mycket, allt från en försvårad skolgång och psykisk ohälsa till framtida missbruk hos de här barnen, säger Systembolagets vd Magdalena Gerger, till TT.

"Största problemet"

Alkoholens destruktiva inflytande på människor och personer i deras närhet, tycker Per-Olof Svensson är det största problemet. Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har över 400 000 av alla barn under 18 år under sin uppväxt varit exponerade för minst en förälder/vårdnadshavare som har alkoholproblem.

– Många drabbas av psykiskt och fysiskt våld och hundratusentals barn och unga växer upp i otrygghet. Ekonomin är ett bekymmer, men det mänskliga lidandet som alkoholen orsakar är värre.

Läs mer | Kraftig kritik mot Systembolagets nya studie

 

Magdalena Gerger menar att forskningen pekar ut tre viktiga faktorer för att minska problemen med alkohol: begränsad tillgänglighet, begränsad marknadsföring och att priserna hålls upp.

– Allt detta görs i Sverige. I och med monopolet begränsas tillgängligheten och genom skatteverktyget hålls priserna uppe, säger hon till TT.

Vill hålla fast vid monopol

Även Per-Olof Svensson tycker att det är viktigt att Sverige håller fast vid sin restriktiva alkoholpolitik, med ett monopol på försäljningen. Han är oroad över den planerade utredningen om gårdsförsäljning av alkohol.

– Vi tror ju inte att själva gårdsförsäljningen kommer att göra att konsumtionen stiger dramatiskt. Men det är principiellt väldigt viktigt att monopolet inte luckras upp.

Blå Bandet är en nykterhetsorganisation på kristen grund som bland annat arbetar med informations- och påverkansarbete. Just nu har de en kampanj där de lyfter frågor om alkohol-, spel- och dold narkotikareklam. I den bästa av världar skulle han se att människor helt avstod från att dricka alkohol, men tycker även att minskat drickande är ett viktigt steg i rätt riktning.

– Alkohol är socialt accepterat och det får vi ha respekt för. Men jag hoppas att vi kan få fler att reflektera över sin egen situation och inta en restriktivare hållning till alkohol.

Läs mer om alkohol

Alla tidigare artiklar

Fakta om studien

Stiftelseägda analysföretaget Ramboll har tagit fram en studie åt Systembolaget som heter Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser – en beskrivande samhällsekonomisk studie.

Den visar att kostnaderna för alkoholkonsumtion i Sverige uppgår till 103 miljarder kronor under ett år. Studien visar att det under 2017 togs ut ungefär 625 000 alkoholrelaterade sjukdagar. Ungefär 660 000 av alla vårdbesök är alkoholrelaterade. Totalt utredde polis och åklagare 162 000 alkoholrelaterade fall under 2017.

Så här fördelar sig kostnaderna för alkoholkonsumtion i Sverige:

Försämrad livskvalitet, cirka 43 miljarder kronor

Produktionsbortfall, cirka 35 miljarder kronor

Sjukvård, cirka 15 miljarder kronor

Brottslighet, cirka 9 miljarder kronor

Studien har även tagit fram siffror för de nyttor alkoholen skapar. De samlade nyttorna uppgick till cirka 10 miljarder kronor.

Sex före äktenskap
Cilla Eriksson skriver slutreplik i debatten om sex före äktenskap.
Foto: Zoriana Stakhniv / Unsplash
Foto: Zoriana Stakhniv / Unsplash