Teolog: ”Kristendomen kan utrotas inom en generation”

Missionell rörelse, inte nödvändigtvis institutionaliserad kyrka. När teologen och författaren Alan Hirsch talar om mission framhåller han de första kristna som föredömen. En förutsättning för att vi ska likna dem är att alla tjänstgåvor kommer i funktion.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!